c

Björken Björkekärr, Göteborg

  • HSB fick det bästa resultatet någonsin i sin mätning av hur nöjda kunderna är.
  • Husen har fått miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver.
  • Samarbetet fungerade mycket bra med både underentreprenörer och HSB.

Välplanerade lägenheter med idealiskt läge

Läget är fantastiskt för de fyra flerfamiljshusen i Björkekärr utanför Göteborg. Badplats och naturområde ligger runt knuten och bussresan in till stan tar cirka tio minuter. HSB gav Skanska i uppdrag att bygga 104 välplanerade lägenheter i mars 2011. Drygt två år senare flyttade den sista familjen in.

Husen har fått miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver, vilket betyder att vi har lagt stor vikt vid energieffektiva lösningar. Projektet kännetecknas av gott samarbete med både underentreprenörer och HSB. Stämningen har varit mycket god och dialogen bra.

Vid markarbetet sprängdes stora mängder berg bort. Själva huskropparna består av prefabricerade betongstommar och restes snabbt.

En utmaning i projektet var alla tillval som skulle hanteras. Vi försökte vara så tillmötesgående som möjligt för att lägenhetsinnehavarna skulle bli nöjda. En annan nöt att knäcka var alla besiktningar som skedde under kort tid. De 104 lägenheterna skulle lämnas över inom fyra månader. Allt gick bra och vi lyckades leverera felfria lägenheter. HSB fick det bästa resultatet någonsin i sin NKI-mätning (84), vilket är en mätning av hur nöjda kunderna är.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects