c

Björken Björkekärr, Göteborg

  • HSB fick det bästa resultatet någonsin i sin mätning av hur nöjda kunderna är.
  • Husen har fått miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver.
  • Samarbetet fungerade mycket bra med både underentreprenörer och HSB.

Välplanerade lägenheter med idealiskt läge

Läget är fantastiskt för de fyra flerfamiljshusen i Björkekärr utanför Göteborg. Badplats och naturområde ligger runt knuten och bussresan in till stan tar cirka tio minuter. HSB gav Skanska i uppdrag att bygga 104 välplanerade lägenheter i mars 2011. Drygt två år senare flyttade den sista familjen in.

Tre och en halv olympiska bassänger bortsprängt

I Björkekärr, strax öster om centrala Göteborg, har vi byggt fyra punkthus på uppdrag av HSB. Uppdraget bestod av 35 hyresrätter och 68 bostadsrätter. Dessutom ingick gemensamhetslokal, övernattningslägenhet, två tvättstugor, lägenhetsförråd, teknikutrymmen och garage. Projektet var en totalentreprenad.

Vi inledde projekteringen i april 2011 och påbörjade markarbetet i augusti. Marken bestod av berg och vi sprängde bort 9 000 kubikmeter, vilket motsvarar drygt tre och en halv olympiska simbassänger.

Rekordresultat i kundnöjdhet

En utmaning i projektet var alla tillval som skulle hanteras. Vi försökte vara så tillmötesgående som möjligt för att lägenhetsinnehavarna skulle bli nöjda. En annan nöt att knäcka var alla besiktningar som skedde under kort tid. De 104 lägenheterna skulle lämnas över inom fyra månader. Allt gick bra och vi lyckades leverera felfria lägenheter. HSB fick det bästa resultatet någonsin i sin NKI-mätning (84), vilket är en mätning av hur nöjda kunderna är.

Miljöbyggnad silver-certifierad

Björken Björkekärr är certifierad enligt Miljöbyggnad silver, vilket var ett krav från HSB:s sida. Det innebär att vi tar hänsyn till energi på ett antal olika sätt. Husen har bland annat fjärrvärme, FTX-ventilation (från- och tilluftsventilation) och individuell mätning av vattenförbrukning. Inomhusklimat och ljud ska även möta uppställda krav.

Projektet var en grön arbetsplats, vilket är vår egen miljömärkning för att minska miljöpåverkan under byggprocessen. Vi återvinner minst 95 procent av avfallet, har snålspolande kranar, kör arbetsfordon på ett sparsamt sätt och försöker på andra sätt skona miljön.

Dagisbarn på besök

Granne med fastigheten är en förskola och vi hade en mycket bra dialog. Vi sprängde bara under förskolans luncher när barnen befann sig inomhus. Dessutom satte vi upp staket med skivmaterial för att minska bullret. Dagisbarnen fick göra ett studiebesök på bygget, vilket var otroligt uppskattat.

Smidig byggprocess

Efter markarbetet gjöt vi en 3 000 kvadratmeter stor bottenplatta och påbörjade sedan monteringen av huskropparna. De består av prefabricerade betongsandwichväggar och plattbelag, vilket innebar snabb montering. Vid arbetet med installationer använde vi BIM, Building Information Management, för att undvika kollisioner. Dessutom hade vi samordningsmöten med alla berörda parter.

I ett bostadsprojekt kan tillvalen skapa stora utmaningar. Slutkunderna hade många önskemål om material och vår resurs jobbade hårt för att tillgodose dessa. Eftersom det handlade om många lägenheter som skulle färdigställas under en kort period blev tidsplanen pressad. Vi försökte vara så tillmötesgående som möjligt.

Detta projekt har kännetecknats av gott samarbete med både underentreprenörer och HSB. Stämningen har varit mycket god och dialogen bra.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading