c

Väla centrum, Helsingborg

  • Väla Centrum är ett av Sveriges största shoppingcentrum.
  • Efter om- och tillbyggnaden har Väla centrum 180 butiker.
  • Om- och tillbyggnaden omfattade 36 000 kvadratmeter.
  • Under hela byggtiden har Väla Centrum varit öppet som vanligt.
  • Väla Centrum har blivit energieffektivt.
  • Säkerheten har varit i fokus under hela byggprocessen.

Säkerheten i fokus när Väla Centrum byggdes ut

Med ungefär 200 butiker och elva miljoner årliga besökare är Väla Centrum, utanför Helsingborg, ett av Sveriges största shoppingcentrum. Skanska har en lång historia med Väla Centrum. När det öppnade den 13 mars 1974 var det vi som stod bakom bygget.

I början av 2010 fick vi i uppdrag av fastighetsbolaget Diligentia att bygga om och till shoppingcentrumet. Projektet omfattade 36 000 kvadratmeter. Våren 2011 stod etapp ett klar och vid årsskiftet 2011/2012 var vi även färdiga med etapp två.

Idag har Väla centrum ungefär 200 moderna butiker och ett restaurangtorg med 13 olika kök. Det gamla centrumet och det nya binds samman via Stora torget. Här är takhöjden 22 meter och en 500 kvadratmeter stor glaskupol bidrar till ett ljusinsläpp utöver det vanliga.

Etapp ett – källare och entréplan

Etapp ett omfattade en källare, ett restaurangtorg samt ett fyrtiotal nya butiker. Källaren var en komplicerad tillbyggnad. Vi var tvungna att bygga kring en befintlig gård och under grundläggningen av det befintliga centrumet. Källaren skulle användas till butiker, personalutrymmen, installationer och toaletter.

När källaren var färdig fortsatte vi arbetet på entréplan. Här byggdes en ny del av centrumet med ett restaurangtorg för nio restauranger samt nya butiker. Dessa restauranger har därefter utökats till tretton stycken i dagsläget. Arbetet med etapp ett var färdigt våren 2011 och då kunde restaurangerna och de då omkring fyrtio nya butikerna flytta in.

För att optimera och samordna transporter till och från, men även inom arbetsplatsen, utsåg vi en logistikgrupp som arbetade med frågan. På så att kunde vi få ett effektivare logistikarbete med sparade pengar och sparad tid, men framför allt med ökad säkerhet, som resultat.

Etapp två – en tillbyggnad på 10 000 kvadratmeter

Etapp två omfattade en mer genuin tillbyggnad på 10 000 kvadratmeter med utrymme för nya butiker. Etappen innefattade även en så kallad "high risk structure". Det handlade om bjälkar som hade över 30 meter i spännvidd och som därför krävde extra utredningar och beräkningar.

Vi kunde, trots en tajt tidplan, överlämna de nya butikerna till beställaren lagom till årsskiftet 2011/2012. Butikerna överlämnades ganska råa för att handlarna själva skulle kunna utforma det interiöra utifrån sina önskade behov.

Vi har alltid besökarnas säkerhet i fokus

Under hela byggtiden har köpcentret varit öppet och butikerna har drivit sin verksamhet som vanligt. För oss har det varit en stor utmaning då vi hela tiden har haft besökarnas säkerhet i fokus. För att försäkra oss om att inga olyckor skulle ske har vi haft en person som arbetet med säkerhetsfrågan på heltid. Vi har även haft en tät dialog med centrumledningen som kontinuerligt har informerat butikspersonalen om vad som händer.

Hållbarhet och grönt byggande

Under arbetet med Väla Centrum har vi arbetat utifrån Skanskas egen miljömärkning Grön arbetsplats. Grön arbetsplats innebär att miljöambitionen är högre än Skanskas standardkrav och att arbetsplatsen uppfyller en rad kriterier. Bland annat har vi använt energieffektiv belysning, haft höga krav på fordon och återanvänt eller återvunnit en stor del av avfallet.

Vår beställare Diligentia har installerat effektiva ventilationsaggregat samt ledbelysning i centrumet. På så sätt blir Väla Centrum energieffektivt. Diligientia har dessutom investerat i en taktäckning av Noxite på vissa ytor. Noxite bidrar till en minskad mängd luftföroreningar.

Nära samarbete med beställaren

Vi har under hela projektet haft en tät dialog och ett nära samarbete med vår beställare Diligentia. Vi har kontinuerligt informerat om hur tidsplanen följs, eventuella förändringar och andra tidspåverkande faktorer. Kunden är mycket nöjd med samarbetet. Niklas Blonér, centrumchef Diligentia säger:

– Jag har aldrig tidigare upplevt ett så fantastiskt samarbete. Projektet hade aldrig varit möjligt utan det samarbete och den flexibilitet som genomsyrade hela projektet från början till slut. Dessutom har vi fått en produkt av hög kvalitet till en kostnad långt under budget. Vi är fullkomligt nöjda!

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading