c

Sjöstadsporten, Hammarby Sjöstad

  • Sjöstadsporten
  • Sjöstadsporten
  • Sjöstadsporten

Porten till Hammarby Sjöstad

Skanska har skapat Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad söder om Stockholm som två av våra kärnkunder förvärvade. Skanska verkade därefter som totalentreprenör för fastigheterna.

2007 skapade och utvecklade Skanska det kombinerade bostads- och kontorsprojektet. Projektet innefattade tre fastigheter – en bostadsfastighet med 84 lägenheter, en tolv våningar hög kontorsfastighet på 6 000 kvadratmeter och en lägre kontorsfastighet på 7 500 kvadratmeter som är sammankopplad med den högre byggnaden. Marken ägdes sedan tidigare av Skanska och innan projektets start fanns här en parkeringsplats.

Beställare av bostadsfastigheten och tolvvåningshuset var AB Familjebostäder. Den lägre kontorsfastigheten beställde Areim.

Strategisk placering

Att utveckla en ny stadsdel är ett enormt arbete och många aktörer är involverade, däribland Skanska. Ett av våra större projekt i området är Sjöstadsporten som med sina snedställda gavlar och stilrena arkitektur erbjuder spännande lokaler och attraktiva lägenheter.

Kontorshusen ligger strategiskt placerade mot Södra Länken och Hammarby Fabriksväg medan bostäderna ligger belägna bakom kontoren, mot en lugnare del av området. Det höga kontorshuset skapar tillsammans ett intilliggande hotell porten från öster in i Hammarby Sjöstad, kallat Sjöstadsporten. Placeringen av kontorsfastigheterna är väl vald då byggnaderna fungerar som en vall mot den trafikerade motorvägen och skyddar bostäderna från trafikens miljö- och säkerhetsrisker.

Skanska var totalentreprenör

Skanska var totalentreprenör för projektet vilket innebar att vi ansvarade för allt – projektering, material, arbete och underentreprenörer. Då uppdraget bestod av tre projekt som skulle färdigställas samtidigt så var logistiken den största utmaningen under byggprocessen. Som mest arbetade cirka 200 personer på arbetsplatsen och byggkranar, materialtransporter och grundläggningsmaskiner fick trängas på det begränsade området. En strukturerad samordning var därför a och o.

Hammarby Sjöstad är en stadsdel som karaktäriseras av hållbarhet och miljö. Så när Sjöstadsporten byggdes lades stort fokus på val av klimatsmart byggnadsmaterial, energi och övrig resursanvändning. På taket av det lägre kontorshuset har vi byggt en av Stockholms största solcellsanläggningar.

Första spadtaget i mars 2008

I mars 2008 togs det första spadtaget och det intensiva byggprojektet inleddes. Under grundläggningsarbetet stötte vi på vår första utmaning. När vi påbörjade pålningen hittade vi nämligen ett helt våningsplan från en gammal fastighet under marken. Detta löste vi dock snabbt tillsammans med Stockholms stad genom att fylla ut och förstärka hålrummet.

Då uppdraget bestod av tre projekt var logistiken en viktig del av byggprocessen. Som mest arbetade cirka 200 personer på arbetsplatsen och byggkranar, materialtransporter och grundläggningsmaskiner fick trängas på det begränsade området. Men genom en strukturerad samordning löpte arbetet på utan några störningar.

Hårda vintrar försvårade

Bygget, som pågick under två år, drabbades av två hårda vintrar med kyla och extremt mycket snö. Det innebar att medarbetarna ibland var tvungna att lägga tid på att skotta snö istället för att bygga. Snön medförde även dålig framkomlighet. Trots detta kunde tidsplanen hållas.

Kontorshuset är indelad i tre sammankopplade volymer i sju våningar och i en högre byggnad på tolv våningar och ligger strategiskt belägna mot den vältrafikerade Södra Länken och Hammarby Allé. Genom placeringen fungerar kontorshuset som en bullervall mot den trafikerade motorvägen och skyddar bostäderna från trafikens miljö- och säkerhetsrisker. För att ytterligare öka säkerheten vid en eventuell olycka på Södra Länken så byggde vi in rejäla förstärkningar i kontorshusets fasader.

VST-stomme med hög täthet

Bostadsfastigheten är byggd av en VST-stomme som har en mycket hög täthet vilket ger en bra energiprestanda och ett behagligt inneklimat. Fastigheten består av två sammankopplade huskroppar med åtta våningar mot gatan. Bostädernas balkonger och innergård ligger placerade mot kontorshusets baksida vilket medförde att valde vi att dra in kontorshusets översta två våningar sex meter. Detta för att öka solljusinfallet på gården.

Hållbarhet och grön framtoning

Sjöstadsporten ligger i Hammarby Sjöstad som är känd för sin gröna framtoning. I Hammarby Sjöstad är målet att vara dubbelt så bra vad gäller miljöpåverkan jämfört med andra områden som byggdes i början på 90-talet i Stockholm.

Under byggnationen av Sjöstadsporten har stor vikt lagts vid val av byggnadsmaterial och resursanvändning. Vi har också arbetat utifrån Skanskas egen certifiering – Grön arbetsplats. Det innebär att vi har haft högt ställda miljökrav i både produktionen och under byggskedet.

Solcellsanläggning på taket

På taket av det lägre kontorshuset har vi byggt en av Stockholms största solcellsanläggningar. Anläggningen kan förse fastigheten med upp till 30 MWh. Det lägre kontorshuset är miljöklassat enligt GreenBuilding. Det innebär att energianvändningen ligger minst 25 procent lägre än myndighetskraven.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading