c

Miljonhemmet, Råslätt Söder, Jönköping

  • Råslätt
  • Råslätt
  • Råslätt
  • Råslätt

Smarta byggmetoder förkortade renoveringstiden

I bostadsområdet Råslätt i Jönköping har Skanska genomfört en omfattande renovering av halva lägenhetsbeståndet; 1 250 lägenheter. Husen byggdes mellan 1967 och 1972 och är en del av miljonprogrammet.

Råslätt var ett partneringuppdrag i nära samarbete med kund. Det betyder att underentreprenörerna var på samma nivå som oss i dialogen med kunden och därmed kände ett större ansvar för att leverera enligt plan och budget. Projektet påbörjades 2007 och stod färdigt 2011.

100 språk och 48 nationaliteter

Alla hyresgäster bodde kvar under renoveringen vilket ställde krav på oss som utförde arbetet. Det var viktigt med möten för alla inblandade vid projektstarten. De boende fick svar på sina frågor och kunde på så vis finna en större trygghet med situationen.

Våra medarbetare och underentreprenörer tog hänsyn till de boende och svarade gärna på frågor. Det gick förvånansvärt smidigt tack vare en positiv inställning hos alla.

48 nationaliteter som talar över 100 språk bor i Råslätt. Ibland har det varit lite svårt med språken men vi har löst det. Vi har lyckats skapa en tydlig dialog med de boende så att de känner sig trygga och delaktiga. Vi fick bland annat hjälp av en städerska som kunde flera språk, Vätterhem hade också bovärdar som talade olika språk.

Ett tydligt tecken på att vi lyckats är de hyresgästenkäter som VätterHem skickat ut med jämna mellanrum och som visar att klagomålen inte ökat.

Snabb byggprocess med lägre kostnader

För att hyresgästerna skulle kunna bo kvar krävdes god planering. Vi hade byggmöten varje månad och veckomöten med yrkesarbetare och underentreprenörer.

Smarta byggmetoder förkortade renoveringstiden av avloppsstammar, badrumsrenovering och värmekonvertering från direktverkande el till fjärrvärme. Tiden för färdigställande av en lägenhet minskades från sex veckor till 17 dagar. Det har betytt mindre besvär för de boende och 20 procent lägre kostnader. Vi hittade smarta lösningar som vi såg till att återanvända under projektet. Dessa lösningar kom även väl tillhands i andra Skanskaprojekt eftersom vi lade in all ny kunskap i vår kunskapsbank, där vi samlat erfarenheter av miljonprogrammet; Miljonhemmet.

I kunskapsbanken ingår bland annat stambyten, vilket vi haft stor nytta av under arbetet med Råslätt. Verktygen har dessutom hela tiden blivit i takt med att nya metoder utvecklats, exempelvis har Råslätt bidragit med en modell för värmekonvertering till kunskapsbanken.

I kundmätningar har Vätterhem visat sig vara en mycket nöjd kund, vilket de också visat genom att ge oss fortsatt förtroende. De har tecknat ett serviceavtal med oss för flera närliggande orter.

Nöjda hyresgäster

Upprustningen av detta snart 40 år gamla miljonprogramsområde blev ett lyft för de boende. Eftersom hyresgästerna kunde bo kvar var det viktigt att korta ner byggtiden och orsaka så lite störning som möjligt i deras vardag. Även gällande detta visade hyresgästenkäterna att klagomålen inte ökade trots att vi var inne och byggde om hyresgästernas lägenheter. Dessutom klarade vi att hålla noll fel vid slutbesiktningen.

Gröna lösningar

Konverteringen från el till fjärrvärme minskade värmekostnaderna med 30 procent och är bättre för miljön. Miljön och säkerheten var viktig även under själva byggprocessen.
Råslätt var en Grön arbetsplats, vilket bland annat betyder att vi klarat Skanskas kriterier för låg energiförbrukning och sorterbart avfall. Vi använde exempelvis energilampor och använde tjänstecyklar.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading