c

ABCD-förskola, Gärdslösa förskola, Borgholm

  • Skanska har byggt en förskola på uppdrag av Borgholms kommun i Gärdslösa.
  • Förskolan är byggd enligt koncept A.
  • Vi använde skivor av återvunna tetrapak. För att visa barnen vad som faktiskt fanns i väggarna satte vi en skiva, där man ser tetrapaken, som fondvägg i entrén.
  • På taket har förskolan försetts med solceller.
  • Barnen på förskolan har nära till naturen och grönområden.
  • I lokalerna äter även den närliggande skolan lunch och bedriver sin fritidsverksamhet.
  • Barnen som skulle börja på förskolan byggde en miniatyrförskola.

Förskola och fritidshem i samma lokaler

I byn Gärdslösa på östra Öland har vi byggt en förskola på uppdrag av Borgholms kommun. Förskolan är byggd utifrån vårt ABCD-koncept som har flexibilitet som en av de viktigaste utgångspunkterna.

Nedkortad byggprocess

En ABCD-förskola är tids-, yt- och kostnadseffektiv och går enkelt att anpassa utifrån kunden och brukarens behov. Eftersom förskolan är färdigprojekterad och hela leveransen är konceptualiserad så kan vi korta ner den normala byggprocessen betydligt, räknat från första kontakt till att den färdiga förskolan står på plats.

Förskolorna finns i fyra olika storlekar, för fyra till tolv avdelningar och med en till två våningar. I Gärdslösa valde kunden vår mindre enplansförskola, koncept A.

ABCD-förskolorna är LOU-upphandlade

Under pandemin hade Borgholms kommun en stor inflyttning av barnfamiljer och behovet av en ny förskola i Gärdslösa växte. I januari 2022 var behovet ett faktum och kommunen kontaktade Skanska. Eftersom ABCD-förskolorna redan är LOU-upphandlade var det enkel för kunden att beställa den förskolan som de önskade.

Tajt tidplan och höga säkerhetskrav

Det var en tajt tidplan med önskemål om att barnen skulle flytta in redan till höstterminen 2023. Så i augusti 2022 påbörjades markarbetena och projektet var igång.

Intill arbetsplatsen fanns tillfälliga moduler där förskoleverksamheten bedrevs till dess att den nya förskolan var färdigställd. Att ha barnen så nära projektet ställde extra höga krav på vårt säkerhetsarbete. Arbetsplatsen var noga planerad och avskärmad med stängsel.

Det var väldigt roligt och givande att ha barnen så nära. De kunde själva följa arbetet och se hur den nya förskolan växte fram. Barnen byggde en egen miniatyrförskola parallellt med vårt arbete. Genom den kunde barnen prata om sina förhoppningar och tankar kring sina kommande lokaler.

Förskolan anpassades till skolbarn

Koncept A består i grundkonceptet av fyra avdelningar. I Gärdslösa fanns dock inte tillräckligt med barn för att fylla upp så många avdelningar. Däremot var fritidshemslokalerna i den närliggande F-6 skolan eftersatta och även skolan matsal och storkök var uttjänta. Det bestämdes därför att förskolan skulle anpassas till att även ta emot skolbarnen för lunch och fritidshem.

En ABCD-förskola är i grunden väldigt flexibel och anpassas lätt utifrån behoven. Det är smidigt att flytta väggar och planera om lokalerna. På Gärdslösa förskola gjorde vi mindre justeringar för att anpassa även för skolbarnen.

Bland annat gjorde vi matsalen lite större för att få plats med fler sittande barn och ändrade i storköket. Vi planerade även om kring logistiken med diskinlämningen då skolbarnen kan hjälpa till mer än vad förskolebarnen klarar av.

Konkreta initiativ för en minskad klimatpåverkan

Tidigt i projektet hade vi en dialog med kunden kring hållbarhet. Borgholms kommun ville att förskolan skulle förses med konkreta initiativ för en minskad klimatpåverkan.

Istället för att sätta plywood i väggarna använde vi oss av produkten recoma som består av återvunna tetrapak. För att visa barnen vad som faktiskt fanns i väggarna valde vi att sätta en skiva, där man ser tetrapaken, som fondvägg i entrén.

Solceller och bergvärme

I bottenplattan använde vi Skanskas betong med lägre klimatpåverkan. Byggnaden har en trästomme som har en låg klimatpåverkan. På taket har förskolan fått solceller och huset har bergvärme.

Vi skapade även en kolsänka i marken för att binda kol och därmed minska halten koldioxid i atmosfären. Till kolsänkan köpte vi in 20 ton biokol som vi blandade ut med matjord. Biokol ökar pH vilket stimulerar jordens bördighet. Den ökar dessutom förmågan att behålla fukt och näringsämnen längre i jorden.

Tack vare en energieffektiv byggnad, en kolsänka i marken och en solcellsanläggning som producerar ett överskott blir byggnaden helt klimatbalanserad efter 30 år.

Färdigställd höstterminen 2023

Trots att det var en tajt och intensiv tidplan lämnade vi över förskolan i tid till kunden. Lagom till höstterminen 2023 flyttade förskolebarnen in på sina avdelningar och skolbarnen fick tillgång till en ny matsal och lokaler för fritidshem.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading