c

Kungälvs sjukhus, ny vårdbyggnad, Kungälv

 • Mellan 2016 och 2020 byggde Skanska den nya vårdbyggnaden. Foto: Bert Leandersson.
 • Skanska byggde två identiska byggnader. Foto: Bert Leandersson.
 • Projektet löpte mellan 2016 och 2020. Foto: Bert Leandersson.
 • Vårdbyggnaderna samspelar fint med det befintliga sjukhuset och är smala i sin arkitektur. Foto: Bert Leandersson.
 • Fönsterna skapar ett härligt ljusinsläpp. Foto: Bert Leandersson
 • Alla patienter vårdas idag i enkelrum. Foto: Bert Leandersson.
 • Både patienter och anhöriga ska känna sig trygga i sjukhusmiljön. Foto: Bert Leandersson.
 • I alla Västra Götalandsregionens byggprojekt så avsätts en viss procent av bygginvesteringen till konst. Foto: Bert Leandersson.
 • Konsten finns både inomhus och utomhus. Foto: Bert Leandersson.
 • Miljöerna är genomtänkta och anpassade utifrån behoven. Foto: Bert Leandersson.
 • Sjukhusmiljön känns varm och ombonad. Foto: Bert Leandersson.
 • Lokalerna är flexibla och kan snabbt möta förändrade arbetssätt, organisationsförändringar och användning för annan verksamhet. Foto: Bert Leandersson.

Ny vårdbyggnad med 280 vårdplatser

1964 byggdes Kungälvs sjukhus och har under åren renoverats och byggts till. Men i takt med Göteborgs ökade befolkning samt en ökande andel äldre så har även vårdbehovet blivit större. Mellan 2016 och 2020 byggdes därför en helt ny vårdbyggnad som ersatte sjukhusets gamla vårdavdelningar.

I det äldre sjukhuset fanns väldigt få enkelrum vilket medförde att undersökningar endast kunde göras i särskilda behandlingsrum. De få enkelrummen gjorde det också svårt att hålla på sekretess och integritet.

Två identiska byggnader

Skanska fick uppdraget uppdelad på två identiska byggnader som avslutades i två delöverlämningar. Den första under det tredje kvartalet 2019 och den andra under det tredje kvartalet 2020.

Totalt byggdes tio nya vårdavdelningar för kirurgi, ortopedi, urologi, medicin och geriatrik. De två byggnaderna, på cirka 33 000 kvadratmeter, rymmer 280 vårdplatser för somatisk vård och alla patienter vårdas i enkelrum.

Tätt samarbete och god planering

Att vi arbetade alldeles intill ett befintligt sjukhus ställde extra krav på oss. Genom ett tätt samarbete med sjukhuset och en god planering kunde vi tillsammans lösa de problem som uppstod.

Promenadstråk i en parkliknande miljö

Vårdbyggnaderna samspelar fint med det befintliga sjukhuset och är smala i sin arkitektur, vilket ger ett stort ljusinsläpp. I projektet har vi även anlagt promenadstråk i en parkliknande miljö samt skapat vackra innergårdar. Tanken är att gårdarna ska vara harmoniska och trivsamma miljöer att vistas i och föra tankarna till annat än sjukdom.

Utöver vårdbyggnaderna har vi även uppfört en försörjningsbyggnad som höjer den tekniska standarden på sjukhuset och ökar stabiliteten kring den tekniska försörjningen.

Flexibla lokaler

Utvecklingen inom sjukvården går snabbt idag och det är viktigt att vårdlokalerna som skapats är flexibla och snabbt kan möta förändrade arbetssätt, organisationsförändringar och användning för annan verksamhet.

Integrerad konst

I alla Västra Götalandsregionens byggprojekt så avsätts en viss procent av bygginvesteringen till konst. I de nya vårdbyggnaderna består konsten både av flyttbara konstverk och konst som är integrerad i vårdbyggnaderna och utemiljön.

Certifierad enligt Miljöbyggnad, nivå guld

De nya vårdbyggnaderna är certifierade enligt Miljöbyggnad, nivå guld. Det innebär att projektet bedöms utifrån sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material som säkerställer att byggnaden är bra både för människan och för miljön.

Under byggprocessen har vi strävat efter att minimera materialåtgång, mängden restprodukter och energianvändning. I största möjliga mån har miljömärkta produkter använts.

Färdigställd 2019 och 2020

Första byggnaden färdigställdes 2019 och togs i bruk samma höst. Byggnad två lämnades över ett år senare, 2020 och togs i bruk strax därefter.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading