c

Utbyggnad av SFR, Forsmark

  • Genom Skanskas uppdrag tillkommer ytterligare cirka 117 000 kubikmeter lagringsutrymme.

Skanska har fått i uppdrag att bygga ut det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Uppdraget sker genom ett samverkansavtal med Svensk Kärnbränslehantering (SKB).

Idag rymmer befintlig SFR cirka 63 000 kubikmeter kortlivat låg- och medelaktivt driftavfall. Genom Skanskas uppdrag tillkommer ytterligare cirka 117 000 kubikmeter lagringsutrymme uppdelat på olika bergssalar. Utbyggnaden är tänkt att förläggas på 120 till 140 meters djup i urberget, i nivå med den lägsta delen av befintligt SFR.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading