c

Slakthusområdet E101, Stockholm

  • Skanska har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra anläggningsarbeten vid Skakthusområdet.
  • Volvo Construction Equipments nya helelektriska grävmaskin EC230 ska minska utsläppen av CO2.

En fossilfri byggarbetsplats

Slakthusområdet, i södra Stockholm, utvecklas till en helt ny stadsdel. Det över hundra år gamla området omvandlas till ett urbant kvarter med 3 000 bostäder, 14 000 arbetsplatser, handel och service.

Här kommer besökarna bjudas på mat, kultur och upplevelser och de kulturhistoriska byggnaderna bevaras och blandas med nybyggnation. Projektet beräknas stå helt klart år 2033. Totalt är ett 20-tal byggaktörer och fastighetsutvecklare involverade i utvecklingen.

Skanska genomför anläggningsarbeten

Skanska har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra anläggningsarbeten fram till sommaren 2024 – projekt Slakthusområdet E101. Skanskas arbete syftar till att sänka och jämna ut marken, där det idag är höjdskillnader på uppåt tio meter. Arbetet är förberedande för den nya kvartersbebyggelsen och binder ihop Slakthusområdet med det befintliga gatunätet. Totalt ska 75 000 ton berg och 96 000 ton jord schaktas bort.

I uppdraget ingår också ett omfattande arbete med att dra ledningar för el, fiber, vatten och avlopp samt sopsug.

En fossilfri byggarbetsplats med minsta möjliga utsläpp

Stockholms stad vill genomföra projektet som en fossilfri byggarbetsplats med minsta möjliga utsläpp av växthusgaser. Målet är dessutom att minst tio procent av maskintimmarna ska vara drivna på el.

Projektet blir Sveriges största testbädd i stadsmiljö för en fossilfri entreprenad och blir också en möjlighet att testa morgondagens maskiner. Totalt ska nästan 35 000 maskintimmar omvandlas till fossilfria.

Elektriska maskiner och förnybart drivmedel

Skanska genomför projektet i samarbete med bland andra Volvo Construction Equipment som levererar den nya helelektriska grävmaskin EC230, och Sandvik som använder en elektrifierad borrigg. Utöver de moderna eldrivna maskinerna så körs alla andra maskiner på det förnybara drivmedlet HVO100, som är gjort av hydrerad vegetabilisk olja som minskar växthusgasutsläppen med upp till 90 procent.

Projektet har som mål att spara över 2 000 ton CO2-utsläpp, vilket motsvarar utsläpp för 35 lastbilar som kör åtta timmar om dagen under ett år.

Hållbara materialval

Förutom användning av fossilfria bränslen och eldrift så strävar vi också efter minskade transportavstånd och ökad återanvändning av material. Målet är att göra hållbara materialval och bland annat kommer Skanskas Gröna asfalt BioZero användas. Asfalten tillverkas i ett verk som använder fossilfritt bränsle, innehåller en hög andel returasfalt och i vissa fall även förnybara bindemedel.

Vi har också valt armeringsstål och spont med låg klimatpåverkan, samt klimatförbättrad betong. Dessutom kommer 95 procent av massorna återanvändas på plats.

Projektet kommer miljöcertifieras enligt BREEAM Infrastructure – Excellent.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading