c

Råslätt, Jönköping

  • Lägenheterna får nya balkonger och fönster.
  • Färgen på fasaderna har blästrats bort och en betonglasyr har använts.
  • Vi har demonterat fasadväggar i trapphusen och ersatt dessa med glaspartier.
  • De nya balkongerna är inbjudande och trevliga.
  • Renoveringen av husen pågår löpande.

Omfattande renovering av miljonprogram

I Råslätt, Jönköping, har Skanska fått i uppdrag av Vätterhem att renovera fem av trettio möjliga flerfamiljshus, innefattande 2 500 lägenheter. Husen, som byggdes mellan 1967 och 1975, är en del av miljonprogrammet och har bland annat haft problem med läckage från taken. Husen får nu ny fasad, nya balkonger och nytt tak för en hållbar framtid.

Den omfattande upprustningen påbörjades 2018 och hittills är tre hus färdigrenoverade.

Betonglasyr på fasaderna

Färgen på fasaderna har blästrats bort och en betonglasyr har använts. Den nya fasaden är hållbar och kräver inte underhåll på samma sätt som den äldre färgen.

Husens tak har sedan tidigare en träkonstruktion som inte lever upp till dagens brandkrav. Vi har därför byggt med stål och skapat nya brandväggar uppe på taket.

Hyresgästerna kvarboende

I samtliga lägenheter har hyresgästerna bott kvar under renoveringen. Detta har varit en utmaning då alla fönster och balkonger har bytts ut. Genom ett nära samarbete med kunden Vätterhem och en god dialog med de boende så har arbetet flutit på utan problem.

Vätterhem har även arbetat aktivt med att involvera hyresgästerna i renoveringen. Bland annat har de fått vara med och rösta fram vilken färg och form som entréerna ska ha utifrån tre förslag

Ökad trygghet för de boende

Att hyresgästerna ska känna sig tryggare i sitt boende är också ett stort fokus under projektets gång. För att skapa en ökad trygghet har vi bland annat demonterat fasadväggar i trapphusen och ersatt dessa med glaspartier. Vi har även öppnat upp entréerna för att bli mer tillgängliga och välkomnande.

Renoveringen av husen pågår löpande. Så snart vi fasaden är färdig på ett av husen så flyttas byggnadsställningen till nästa hus.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading