c

Kv Rullebören, Kristianstad

  • I Kvarteret Rullebören i Kristianstad har Skanska genomfört ett omfattande stambyte och en badrumsrenovering på 146 lägenheter.
  • I oktober 2020 hade alla 146 lägenheterna i kvarteret Rullebören fått nya fina badrum och husen fått nya stammar
  • En trevlig effekt av renoveringen är en minskad förbrukning av värme och vatten.
  • Husen är en del av miljonprogrammet och badrummens ytskikt var eftersatta och avloppsrör hade börjat läcka.
  • Hyresgästerna bodde kvar i lägenheterna under renoveringen.

Stambyte och renovering med kvarboende

I Kvarteret Rullebören i Kristianstad har Skanska genomfört ett omfattande stambyte och en badrumsrenovering på 146 lägenheter. Husen är en del av miljonprogrammet och badrummens ytskikt var eftersatta och avloppsrör hade börjat läcka.

Kvarboende hyresgäster

Då hyresgästerna bodde kvar i lägenheterna under renoveringen så krävdes en god planering och en tät kommunikation. De boende behövde tillgång till dusch, toalett och vatten vilket vi löste genom att upprätta ett temporärt duschrum, vatten i trapphuset samt att alla lägenheter fick en torrtoalett.

För att arbeta så effektivt som möjligt så arbetade vi löpande med renoveringen. Tre lägenheter öppnades upp åt gången. Dessa renoverades sedan och rustas upp under fyra till fem veckor. Då många av momenten krävde en viss led- och torktid så öppnade vi rullande upp ytterligare tre lägenheter. Detta innebar att vi arbetade med omkring 20 till 25 lägenheter parallellt.

Pågående pandemi ställde höga krav

Projektet inleddes i oktober 2019 och under våren 2020 hamnade vi plötsligt i en pågående pandemi. Detta ställde extremt höga krav på hur vi jobbade. Eftersom vi gick in och arbetade i folks lägenheter behövde vi veta vilka som befann sig i riskgrupp för att minimera smittspridningen.

Information på fyra språk

Kommunikationen till hyresgästen var en av nycklarna i detta projekt. I kvarteret finns många olika nationaliteter som talar många olika språk. Vår kund, Kristianstadsbyggen, såg därför till att skicka ut all information på svenska, engelska, somaliska och arabiska. På så sätt kunde alla hyresgäster ta del av vad som skulle hända, hur planeringen såg ut för just deras lägenhet och var i projektet vi befann oss.

Minskad värme- och vattenförbrukning

I oktober 2020 hade alla 146 lägenheterna i kvarteret Rullebören fått nya fina badrum och husen fått nya stammar. En trevlig effekt av renoveringen är en minskad förbrukning av värme och vatten. Alla lägenheter har dessutom fått individuell vattenmätning.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading