c

Ale Seniorcenter, Älvängen

  • Innergården i Ale Seniorcenter är utformad som en liten park och avseglad med glasskärmar.
  • Ale Seniorcenter är utvecklat som ett tryggt och socialt boende för den seniora befolkningen.

Helhetslösning för tryggt åldrande 

I Älvängen norr om Göteborg har Skanska tillsammans med Ale kommun utvecklat ett tryggt och socialt boende för den seniora befolkningen, med 28 lägenheter reserverade för hyresgäster över 65 år. Behovet av boendeformen är stort i området. Konceptet har fått mycket positivt mottagande av både målgrupp och kommun och kan bli modell för flera liknande projekt i framtiden.

Vid utformningen av bostäderna lades fokus på god tillgänglighet, trygghet och komfort. För att försäkra sig om att göra kloka val lät Skanska lokala pensionärsföreningar vara med och säga sitt i utvecklingen av de funktionellt utformade hemmen. De ska fungera för såväl äldre i behov av vård som för pigga nypensionärer.

Vinnande koppling till äldreboende 

Kopplingen till det vård- och omsorgsboende som Skanska utvecklade parallellt på grannfastigheten ger stora sociala vinster i form av gemenskap, trygghet och service. När de två projekten kombinerades blev resultatet ett område exklusivt för pensionärer; ett seniorcenter.

De boende i hyresrätterna får tillgång till äldreboendets aktivitetsrum, samlingssal, matsal och restaurang, där invånarna i de båda anknutna fastigheterna möts och lär känna varandra. Här finns också andra värdefulla tillgångar för åldersgruppen samlade, som rehab med träningslokal, hemsjukvård och Mötesplatsen 60+.

Även den yttre miljön har anpassats för att möta seniorers behov och önskemål. Den privata innergården är utformad som en liten park och avseglad mellan husen med glasskärmar. Där bildas en tyst och rofylld gårdsmiljö med träd, buskar och blommor. Mitt på gården finns en boulebana där de boende spelar med grannar och vänner – en mycket uppskattad källa till gemenskap.

Kommunal service möjlig

Behovet som fanns i Ale av bostäder för äldre och det nära samarbetet mellan Skanska och kommun gjorde den speciella boendeformen möjlig. Då kommunen fann det värt att satsa på seniorcentret beslöt de att blockhyra bostäderna i både äldreboendet och hyreslägenheterna under en längre tid. Kommunen kunde därmed erbjuda service till invånarna i båda boendeformerna.

Tack vare serviceerbjudandet fick projektet också statligt stöd för utveckling av hyresrätter för äldre, uppnådde en god ekonomisk hållbarhet och kunde attrahera en långsiktig och välrenommerad fastighetsförvaltare.

Lägenhetshuset är certifierat enligt Miljöbyggnad Silver.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading