c

Nya Kronan, Sundbyberg

  • Kontorsfastigheten Nya Kronan är utvecklad på  uppdrag av Vasakronan.
  • Nya Kronan vann Byggindustrins prestigefyllda pris Årets bygge 2022, kategori Hotell och kontor.
  • Nya Kronan är certifierad enligt LEED Platinum, där de flesta poängen relaterar till en minskning av klimatförändringar.
  • Nya kronan ligger mitt i centrala Sundbyberg.
  • Byggnaderna kommer inrymma kontor och ett antal garageplan i hus 3.
  • Skede 2, som innefattar projektering, produktion och överlämnade påbörjades vintern 2018
  • Ett befintligt kontor och garage revs.
  • Under våren 2020 var stommontaget av hus 1 färdigt.
  • Logistiken är en tuff utmaning.

Prisbelönt kontor i centrumkärna

I Sundbyberg centrum har vi utvecklat kontorsfastigheten Nya Kronan. Skanska fick i uppdrag av Vasakronan att projektera och uppföra hus 1 och hus 3 om totalt 40 000 kvadratmeter. Byggnaderna inrymmer kontor och ett antal garageplan i hus 3. Hyresgästen är Skatteverket. Projektet genomfördes på totalentreprenad i samverkan med Vasakronan.

Uppdraget påbörjades sommaren 2018 med skede 1 där vi tittade på hur vi kunde optimera system, tider och kostnader. Där identifierade vi ett antal aktiviteter som gjorde att huset optimerades utifrån både tid och kostnad.

Rivning inledde skede 2

Skede 2, som innefattade projektering, produktion och överlämnade påbörjades vintern 2018 med rivning av befintligt kontor och garage.

Våren 2020 var stommontaget av hus 1 färdigt och arbete med tak och fasader startades. Parallellt med detta pågick även arbeten inne i huset.

Logistiken en stor utmaning

Då projektet ligger mitt i centrala Sundbyberg så var logistiken en tuff utmaning. Projektet klassades som ett innerstadsprojekt med mycket trafik där både bilar, bussar och tvärbana fanns inpå knuten. Inom fastigheten stod också en byggnad som renoverades samtidigt av annan aktör.

För att lösa de logistiska utmaningarna tittade vi på flödena redan i ett tidigt skede och upprättade en logistikplan. Att få in allt material på rätt ställe i rätt tid var nyckeln till att få logistiken att gå smidigt. Vi tog hjälp av en extern part för att optimera leveranserna.

Geoenergilager och solceller

Nya Kronan har en tydlig hållbar inriktning. Kunden tog ett tidigt strategiskt beslut om att ett geoenergilager ska förse huset med värme och kyla, och helt vara självförsörjande på energin. Till det så kommer integrerade solceller i glasfasaden och solceller på tak som har en beräknad årsproduktion om cirka 170 000 kWh. Det var ett pilotprojekt för Vasakronan för dessa lösningar.

Nya Kronan är certifierad enligt LEED Platinum, där de flesta poängen relaterar till en minskning av klimatförändringar.

Klimatkalkyler i omgångar

Tillsammans med vår kund jobbade vi i ett tidigt skede med att ta fram ett antal miljömål för att minimera spill men också för att hitta ett antal mätetal. En klimatkalkyl beräknades succesivt för att fånga både bashus och hyresgästanpassningar.

Hela organisationen jobbade med att hitta stora som små miljöbesparingar. Allt från att söka dispens för tunga transporter till att hitta miljöbesparande åtgärder, såsom att välja återbrukat tegel till invändig fokusvägg eller välja en fönsterprofil med hög andel återvunnit material i.

Social agenda togs fram

Social hållbarhet är en fråga som både Skanska och Vasakronan jobbar aktivt med. Vasakronan arbetade tillsammans med flera aktörer i Sundbyberg och genomförde en områdesanalys med hjälp av företaget STIPO. Utifrån den tog vi fram en social agenda med ett antal aktiviteter. Vi gjorde en trygghetsbesiktning runt byggarbetsplatsen för att säkerställa att den upplevdes trygg för tredje man. Besiktningen genomfördes med kund och kommande hyresgäst då de spelar en viktig funktion i samhället.

Väcka intresse för byggbranschen

Vi har startade dessutom upp en skolsamverkan med en högstadieklass. Målet med samverkan var att väcka intresse för byggbranschen, men även att få fler till att studera vidare på gymnasiet.

Digitalisering effektiviserar arbetet

I projektet fanns ett stort intresse av att jobba digitalt. Inom Nya Kronan arbetade vi bland annat med Buildsafe för olika typer av ronderingar samt en ritnings- och modellplattform för att ha tillgång till ritningar och modeller ute i produktionen. Verktyget användes också till avvikelsehantering och egenkontroller såväl som för egen personal som för våra UE.

Nära samarbete mellan Skanska och Vasakronan

Vi jobbade löpande tillsammans med en samverkansledare för att slipa på samarbetet mellan Skanska och Vasakronan. Vi ville lyfta samverkanskulturen ut i projektet.

Nya Kronan stod färdig 2021 och som ett kvitto på att den gröna fastigheten blivit lyckad så vann Nya Kronan Byggindustrins prestigefyllda pris Årets bygge 2022, kategori Hotell och kontor.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading