c

Tolered, Hisingen

 • Trettioett, Tolered
 • Trettioett, Tolered
 • Trettioett, Tolered
 • Invigning av den lekplats som boende runt byggtomten i Tolered har röstat fram i väntan på byggstart.
 • Invigning av den lekplats som boende runt byggtomten i Tolered har röstat fram i väntan på byggstart.
 • Invigning av den lekplats som boende runt byggtomten i Tolered har röstat fram i väntan på byggstart.
 • Invigning av den lekplats som boende runt byggtomten i Tolered har röstat fram i väntan på byggstart.
 • Invigning av den lekplats som boende runt byggtomten i Tolered har röstat fram i väntan på byggstart.
 • Invigning av den lekplats som boende runt byggtomten i Tolered har röstat fram i väntan på byggstart.
 • Invigning av den lekplats som boende runt byggtomten i Tolered har röstat fram i väntan på byggstart.
 • Invigning av den lekplats som boende runt byggtomten i Tolered har röstat fram i väntan på byggstart.
 • Invigning av den lekplats som boende runt byggtomten i Tolered har röstat fram i väntan på byggstart.

Bostadskvarter som pilottestar hållbarhet

I Tolered på Hisingen, inte långt från Göteborgs innerstad, växer nya bostadsområden fram. Skanska ska bygga ett kvarter som består av 111 bostadsrättslägenheter med 1-5 rum.

Vi planerar ett sällskapligt kvarter med lokaler för verksamheter i bottenplan och en stor innergård som skapar ytor för möten både utomhus och inomhus, mellan kvarterets invånare och dem som bor i närheten.

Från femtiotalet till framtiden

Husen utformas för att binda samman den omgivande femtiotalsbebyggelsen och spegla den tidstypiska arkitekturen i ny tappning. Byggnaderna har varierande höjder mellan 3 och 6 våningar och präglas av kvalitetsmaterial och omsorgsfulla detaljer.

Även hållbarhetsarbetet i Tolered tar sikte på framtiden: här testar vi flera nya koncept för både miljömässig och social hållbarhet som kan bli naturliga delar i fler Skanskaprojekt framöver. Husen blir också Svanenmärkta, vilket ställer krav på bland annat hållbara materialval och låg energiförbrukning.

Åldersvänligt kvarter

I Tolered vill Skanska öka tillgången till anpassade boenden för den äldre generationen genom att bilda vårt första trygghetsboende i Brf-form. Det blir ett bidrag till Göteborgs Stads program för att förbättra livskvaliteten för äldre personer och göra staden till en bättre plats att åldras på, läs mer på Åldersvänliga Göteborg. Stadens satsning är i sin tur en del av Världshälsoorganisationen WHO:s internationella initiativ Age-friendly Cities.

Äldre är en växande grupp i samhället och frågan är viktig för kommunerna, eftersom de har ett ansvar för vård och omsorg samtidigt som äldre tenderar att bo kvar längre i hemmet. Göteborg stad visar stort intresse för trygghetsboenden i Brf-form, men ännu finns få etablerade. Nyproducerade bostäder följer aktuella tillgänglighetskrav och kan tillsammans med ett tillvalspaket för äldre leva upp till stadens koncept för trygghetsboende.

Om fler äldre flyttar från sina villor till anpassade lägenheter frigör det också bostäder på en marknad där det råder bostadsbrist.

Redo för hållbara resvanor

Tolered bidrar till ekologisk hållbarhet genom utvecklingen av ett koncept för hållbart resande som kallas Skanska Sustainable Mobility. Det ska bli möjligt för bostadsköparna att inte bara bo utan också röra sig klimatsmart. Tanken är att utforma nya kvarter på ett sådant sätt att gång, cykel och kollektivtrafik blir de självklara valen för att förflytta sig.

Exempel på lösningar och faciliteter i kvarter som främjar hållbart resande kan vara bilpool, gemensamma lastcyklar, laddplatser för elbilar, högkvalitativ cykelparkering, avspolningsplats, mekarrum och luftpump för cyklar, kartor som tydligt visar vägen till intilliggande busshållplats samt gratis provåkarkort med kollektivtrafik.

Dialog för demokrati

Skanska är första byggherre att använda en innovativ dialogportal på nätet, där allmänheten kan komma med förslag när nya bostadskvarter utvecklas. Närboende, allmänhet och bostadsköpare informeras om planerna och skickar in synpunkter och frågor. I tidiga skeden när det fortfarande möjligt att påverka ger dialogen idéer för bättre kvarter och trygghet kring platsens förändring.

Tolered är pilotprojekt för dialogverktyget. Första steget var att fråga kringboende hur den tomma byggtomten kunde bli en tillgång för området i väntan på byggstart. Efter insamlade förslag restes en lekplats med gungor och grävskopor, gymredskap, basketkorgar och boulebana.

Dialogen är en del av Skanskas sociala hållbarhetsarbete som ger invånarna inflytande på stadsutvecklingen: de som berörs av förändringen får vara med och påverka resultatet. Läs mer om dialogarbetet

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading