c

Uppåkraskolan, Hjärup

  • Skolans fasader består av vitpigmenterade betongelement och gavlarna är klädda med tegel.
  • Uppåkraskolan rymmer 525 elever.
  • Här går barn från förskoleklass till årskurs sex.
  • Samarbetet med kunden Hemsö och hyresgästen Staffanstorps kommun har varit mycket gott.

En färdig skola på 17 månader

I Hjärup i Staffanstorps kommun har Skanska byggt Uppåkraskolan i samverkan med Hemsö. Uppåkraskolan är en grundskola som sträcker sig från förskoleklass till årskurs 6. Skolan rymmer 525 elever och har en yta på 8 700 kvadratmeter. Skolbyggnaden är två våningar hög och vi har även byggt en tillhörande fullstor idrottshall med läktare samt ett tillagningskök.

Det var ett mycket intensivt projekt som vi slutförde på endast 17 månader. Eftersom vi inte hade mycket tid behövde vi arbeta mycket effektivt och strukturerat. Vi satte tidigt upp tydliga mål som vi arbetade efter.

Första spadtaget mars 2015

Vi blev upphandlade precis innan julledigheten 2014. Det första spadtaget tog vi mars 2015 och redan i april hade vi rest husets stomme och färdigställt grundläggningen. Nästa stora mål var att huset skulle hålla tätt och det hade vi löst i december 2015.

Underlagspapp var då lagt på samtliga tak, på idrottshallen var taktäckningen också klar och alla fönster var monterade.  Skolans fasader består av vitpigmenterade betongelement och gavlarna är klädda med tegel.

I maj 2016 gjorde vi en täthetsmätning för att kvalitetssäkra att skalet är tätt. Samma månad var det dags för slutbesiktning.

God akustik och hög finish

Som mest var vi omkring 60-70 personer på arbetsplatsen. Vi hade en väldigt tajt tidplan och ont om tid. Vi stötte ändå på en hel del utmaningar, så som en hård vinter och utmanande grund. Detta försenade dock inte projektet.

Vi har, trots den tajta tidplanen, inte gjort avkall på kvalitén. Skolan har mycket god akustik och hög finish. Att just akustiken är god är mycket viktigt i en skola. Både elever och personal måste få arbetsro.

Ett gott samarbete med Hemsö

Samarbetet med vår kund Hemsö har fungerat mycket bra, likaså med hyresgästen Staffanstorps kommun och samtliga inblandade aktörer som vi har anlitat. Vi har alla arbetat mot gemensamma mål och varit ett sammansvetsat team.

Skolan är mycket fin och ändamålsenlig. Men den är också förberedd för framtiden. Den går att bygga ut ifall behoven skulle finnas, lokalerna går att möblera utifrån behov och den kan dessutom nyttjas av andra aktörer vid tidpunkter då skolverksamheten är stängd.

Certifierad enligt Miljöbyggnad Silver

Vi har jobbat utifrån målet att certifiera Uppåkraskolan enligt Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader. Man arbetar utifrån femton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material som säkerställer att fastigheten är byggd för miljön och framtiden.

Mycket kraft lades ner på att ta fram en energieffektiv fastighet och vi satsade hårt för att bara bygga in material med låga emissioner.

Studenter fick praktik och sommarjobb

Under byggprocessen satsade vi på att ta in studenter till praktik och sommararbete. Det var både gymnasieelever och högskolestudenter. Vissa av högskolestudenterna fick sedan anställning på Skanska.
Vi lämnade över skolan i juni 2016 och den 24 september 2016 invigdes den nybyggda Uppåkraskolan med mängder av aktiviteter för allmänheten.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading