c

Vallastaden, Linköping

  • I Vallastaden har vi byggt traditionella och gedigna hus som lever upp till Skanskas varumärke och går att köpa på andra orter i Sverige.
  • Lekfullhet präglar projektet. Staketet består av jättepennor, vilket är en flirt med det närliggande universitetsområdet.
  • Det lilla gårdshuset har en stubbe som förebild. Uppe på stubbens topp växer mossa i form av sedumtak.
  • Vallastaden kännetecknas av mångfald och hållbarhet. På en liten yta samsas en mängd arkitektoniska uttryck.
  • Även gräs har känslor och blöder när det är nyklippt. Skanskas projektutvecklare har haft många lekfulla idéer och denna har till och med kallats för konstnärlig utsmyckning av en tidning.

Brokig charm och återbruk i ny stadsdel

Väster om Linköping har en ny stadsdel vuxit fram på rekordtid. Vallastaden slog upp portarna för besökare i september 2017 i samband med invigningen av en bomässa. Strax innan hade stadsdelens invånare flyttat in i de tusen bostäder som har byggts av totalt 40 aktörer. Vi på Skanska har skapat 48 bostadsrätter fördelade på tre hus.

Vallastaden kännetecknas av mångfald och hållbarhet. På en liten yta samsas en mängd arkitektoniska uttryck. Alla hus är olika och inom samma kvarter samsas boendeformer som villor, bostadsrätter, hyresrätter och studentlägenheter.

- Det är en häftig känsla att promenera genom den tätt exploaterade och varierade stadsdelen. Intrycket är brokigt vilket gör området väldigt charmigt, säger Fredrik Hennings, projektutvecklare på Skanska Hus Sydost. 

För att skapa en attraktiv stadsdel anordnade Linköpings kommun en tävling där byggherrar fick tilldelning genom att samla poäng för det man lovade att göra. Vi på Skanska fick en tilldelning på 48 bostadsrätter fördelade på tre byggnader. Bostäderna i Vallastaden är ett egenutvecklat projekt. Det innebär att vi har finansierat och utvecklat bostäderna samt varit byggherre. Alla lägenheter såldes snabbt.

Kreativ projektutvecklingsfas

Hösten 2015 fick vi tilldelningen och började projektera. Vår kreativitet fick definitivt utlopp under projekteringsfasen. De två stora husen är traditionella men det lilla gårdshuset med fyra lägenheter har en stubbe som förebild. Huset har ett barkbrunt ytterskal och alla urtagningar för balkonger och entréer är naturfärgat trä. Uppe på stubbens topp växer mossa i form av sedumtak.

Dessutom har vi skapat ett staket av jättepennor; en flirt med det närliggande universitetsområdet. Ytterligare en idé blev en konstinstallation. Genom det ena huset går en portik, det vill säga att taket är klätt med konstgräs och en gräsklipparrobot är på väg genom portalen. Bakom gräsklipparen är gräset blodrött.

– Min tanke var att även gräs har känslor och blöder när det är nyklippt. Skapelsen ingår i uppdraget att skapa något kreativt och lekfullt men har av en tidning kallats för konstnärlig utsmyckning. Så numera kan jag kalla mig för konstnär, skrattar projektutvecklaren Fredrik Hennings.

Tiden innebar utmaningar

I Vallastaden har tusen bostäder producerats på extremt kort tid. På två år har vi på Skanska projekterat och byggt lägenheterna. Vi fick tilldelningen i september 2015, började bygga våren 2016 och var klara enligt tidplan i september 2017. Tidplanen var oerhört snäv och många arbetstimmar lades på slutet för att vi skulle bli klara i tid.

Eftersom 40 aktörer skulle bygga samtidigt på en liten yta var vi oroliga för hur logistiken skulle fungera. Ett logistikbolag anlitades av kommunen som alla byggföretag medfinansierade. Vi hade tur eftersom vår byggarbetsplats låg i ett yttre hörn av stadsdelen.

Material förvarades på en speditionsfirma i andra änden av Linköping och ropades av vid behov. Leveranserna kom exakt som planerat. Grundförutsättningar var bra ordning på bygget och extremt noggrann logistikplanering.

Okomplicerad byggprocess

Vi har pålat under husen för att skapa en stabil och hållbar grund. De två högre husen består av prefab betongelement och är klassiska byggnader, vilket innebar att monteringen skedde smidigt. Det lilla gårdshuset består av massivt trä och innebar mer jobb i proportion till hur många bostäder som fanns i byggnaden. Samtidigt bidrar mixen av byggnader till Vallastadens charm.

Hållbara och klassiska bostäder

Vallastaden ska vara energieffektiv, vilket vi på Skanska tog fasta på. Hållbarhet var en röd tråd som löpte genom hela projektet. Vi arbetade innovativt med energilösningar, återbruk och hållbara materialval.

Däremot var vi konventionella när det kom till arkitekturen. På en bomässa kan det vara lockande att ta ut svängarna och göra något väldigt spektakulärt. Vi ville inte skapa en experimentbostad i Vallastaden; i stället har vi byggt traditionella och gedigna hus som lever upp till Skanskas varumärke och även går att köpa på andra orter i Sverige. På så sätt visar vi upp både vårt erbjudande och vår kunskap. De två stora husen är sex våningar höga. Det ena är ritat av Skanskas egen arkitekt medan Linköpingsbyrån Winell & Jern är arkitekten bakom det andra huset.

Vi har även byggt ett litet gårdshus med fyra lägenheter där vi har låtit kreativiteten få utlopp. Huset är ritat av arkitektkontoret agnasARK från Leksand.

Gemenskap i kvarteret

Möten mellan människor är en av tankarna med Vallastaden. I varje kvarter finns ett så kallat felleshus, en gemensamhetsanläggning som fungerar som en naturlig samlingspunkt för de boende. Varje kvarter sköter sitt felleshus, gångbanor, odlingsytor och andra gemensamma ytor.

Kommunen angav att varje felleshus skulle bestå av ett 250 kvadratmeter stort växthus med 100 kvadratmeter bobar yta. Vi skapde fyra övernattningsrum i den uppvärmda delen eftersom kvarteret främst består av små lägenheter där det är svårt att husera gäster.

Vi på Skanska har även byggt Vallastadens skola som är utformad på ett inkluderande sätt.

Hållbarhet och grönt byggande

Hållbarhet ska genomsyra hela Vallastaden, vilket är helt i linje med Skanskas ambitioner om hållbart byggande.

Solceller säkrar strömmen

På alla hustak har vi installerat solceller som bidrar till hushållselen. Överskottselen lagras i batterier för att förbrukas när det blir mörkt och eventuellt överskott säljs till elnätet.

Återvinner möbler och prylar

I början av projektet hade vi en brainstorming på temat återbruk eftersom det slängs alldeles för mycket saker. Då fick vi en idé som blev en större lyckoträff än vi kunde tänka oss.

I ett av husen finns en liten butikslokal. Vallastaden är lite isolerad och det skulle förmodligen bli svårt att hitta en betalande hyresgäst till affärslokalen. Med tanke på alla människor som vill möblera sina nya hem och därmed rensa ut gammalt tänkte vi att en återbruksbutik borde vara klockren. Vi har gjort ett avtal med hjälporganisationen Hjärta till Hjärta som slipper hyra men betalar för driftskostnaderna av lokalen. Folk skänker sådant de inte vill ha och vinsten går till välgörande ändamål. I butiken arbetar ideell arbetskraft eller långtidsarbetslösa som därmed får in en fot på arbetsmarknaden.

Hjärta till Hjärta skapar trivsel

Engagemanget har vuxit och hjälporganisationen tar nu hand om förvaltningsuppgifter som trapphusstädning, gårdsstädning, snöröjning och rabatter. Under bomässan ställde personer från Hjärta till Hjärta upp och arbetade i visningslägenheterna. Fler idéer är på gång som underlättar för de boende och skapar trivsel.

Återbruk i visningslägenhet

En av våra visningslägenheter inreddes med återbruk som tema och resultatet var väldigt lyckat. Vi köpte begagnade möbler på nätet, byggde en sängstomme av lastpallar och inredde med loppisfynd. Totalt kostade den fräscha och originella inredning av hela trerumslägenheten cirka 40 000 kronor.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading