c

Vallastaden, Linköping

  • I Vallastaden har vi byggt traditionella och gedigna hus som lever upp till Skanskas varumärke och går att köpa på andra orter i Sverige.
  • Lekfullhet präglar projektet. Staketet består av jättepennor, vilket är en flirt med det närliggande universitetsområdet.
  • Det lilla gårdshuset har en stubbe som förebild. Uppe på stubbens topp växer mossa i form av sedumtak.
  • Vallastaden kännetecknas av mångfald och hållbarhet. På en liten yta samsas en mängd arkitektoniska uttryck.
  • Även gräs har känslor och blöder när det är nyklippt. Skanskas projektutvecklare har haft många lekfulla idéer och denna har till och med kallats för konstnärlig utsmyckning av en tidning.

Brokig charm och återbruk i ny stadsdel

Väster om Linköping har en ny stadsdel vuxit fram på rekordtid. Vallastaden slog upp portarna för besökare i september 2017 i samband med invigningen av en bomässa. Strax innan hade stadsdelens invånare flyttat in i de tusen bostäder som har byggts av totalt 40 aktörer. Vi på Skanska har skapat 48 bostadsrätter fördelade på tre hus.

Vallastaden kännetecknas av mångfald och hållbarhet. På en liten yta samsas en mängd arkitektoniska uttryck. Alla hus är olika och inom samma kvarter samsas boendeformer som villor, bostadsrätter, hyresrätter och studentlägenheter.

"Det är en häftig känsla att promenera genom den tätt exploaterade och varierade stadsdelen. Intrycket är brokigt vilket gör området väldigt charmigt."

Fredrik Hennings, projektutvecklare

Hållbara och klassiska bostäder

Vallastaden ska vara energieffektiv, vilket vi på Skanska tog fasta på. Hållbarhet är en röd tråd som löper genom hela projektet. Vi har jobbat innovativt med energilösningar, återbruk och hållbara materialval.

Däremot är vi konventionella när det gäller arkitekturen. På en bomässa är det lockande att ta ut svängarna och göra något väldigt spektakulärt. Vi ville inte skapa en experimentbostad i Vallastaden; i stället har vi byggt traditionella och gedigna hus som lever upp till Skanskas varumärke och går att köpa på andra orter i Sverige. På så sätt visar vi upp vårt erbjudande och vår kunskap. De två stora husen är sex våningar höga. Det ena är ritat av Skanskas egen arkitekt medan Linköpingsbyrån Winell & Jern är arkitekten bakom det andra huset.

Vi har även byggt ett litet gårdshus med fyra lägenheter där vi har låtit kreativiteten få utlopp. Huset är ritat av arkitektkontoret agnasARK från Leksand.

Gemenskap i kvarteret

Möten mellan människor är en av tankarna med Vallastaden. I varje kvarter finns ett så kallat felleshus, en gemensamhetsanläggning, som fungerar som en naturlig samlingspunkt för de boende. Varje kvarter sköter sitt felleshus, gångbanor, odlingsytor och andra gemensamma ytor.

Kommunen har angett att varje felleshus ska bestå av ett 250 kvadratmeter stort växthus med 100 kvadratmeter bobar yta. Vi har skapat fyra övernattningsrum i den uppvärmda delen eftersom kvarteret främst består av små lägenheter där det är svårt att husera gäster.

Vi på Skanska har även byggt Vallastadens skola som är utformad på ett inkluderande sätt.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects