c

Aspen Strand, Lerum

  • Visionsbild: Cirka 550 bostäder i 18 huskroppar ska byggas intill sjön Aspen.
  • Områdets förskola med upp till fyra avdelningar omges av kreativa lekytor som gränsar till naturen.
  • Miljöerna mellan husen är tänkta att bjuda in boende och besökande och stimulera till möten och aktivitet.
  • Stråken mellan byggnaderna prioriterar framkomlighet för gående och cyklister, vilket uppmuntrar till en hållbar livsstil.

Dynamisk stadsdel tar Lerum in i framtiden

Aspen Strand ska bli en helt ny stadsdel intill sjön Aspen i Lerum. Kommunen har stora ambitioner för bostadsområdet, som ska stärka Lerum som ett föredöme inom hållbar utveckling och bidra till arbetet för att bli Sveriges ledande miljökommun 2025.

'En dynamisk och hållbar stadsdel som tar Lerum in i framtiden' är visionen för Aspen Strand, som ska bli en tillgång för dem som flyttar in, för kringboende och allmänhet. Bland annat planeras området bli en inbjudande mötesplats med bevarad naturmark och nya gångstråk intill sjön, som görs mer tillgänglig än tidigare.

Projektet utvecklas i ett konsortium av Skanska, HSB, Wallenstam och Lerums kommun. De cirka 550 bostads- och hyresrätterna som planeras blir ett värdefullt tillskott i Lerum, som främst består av småhus men där många önskar sig en lägenhet. Intresset för bostäderna är stort, tusentals eventuella köpare har anmält sitt intresse hos Skanska och de andra byggaktörerna.

Intresset är också stort för att delta i den medborgardialog som är ett huvuddrag i utvecklingen av Aspen Strand. Under hela processen från planering till produktion organiserar byggherrarna och kommunen öppna träffar, idétävlingar och informationsinsatser. Läs mer om det under fliken Hållbarhet.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects