c

Elite Hotel Carolina Tower, Solna

  • Den 17 våningar höga hotell- och kontorsbyggnaden kännetecknas av glaspartier som inte går i raka linjer.
  • Det centrala läget i Hagastaden gör att Elite Hotel Carolina Tower blir en naturlig samlingspunkt för både gäster och allmänheten.
  • Utsikten är svindlande vacker från takvåningen.
  • Hotellet bidrar med liv och rörelse i området såväl dagtid som kvällstid.

Strålande utsikt över ny stadsdel

Elite Hotel Carolina Tower är ett projekt som vi på Skanska har utvecklat i egen regi. Vi var investerare, byggherre och byggentreprenör. Byggnaden består av tre moduler, varav två är 17 våningar höga. Bruttoyta är cirka 16 200 kvadratmeter. I projektet ingick även uppförande av delar av ett underjordiskt parkeringsgarage.

Vi förvärvade marken 2014 och kom igång med produktionen året efter. Vi reste stomme och fasad parallellt och arbetade i dubbla skift. Säkerheten är prioriterad i alla våra projekt men vid arbete på hög höjd blir fokus ännu större. En viktig milstolpe i projektet var därför när stomme och fasad var på plats.

Avtal med hyresgästerna var en annan viktig milstolpe. Vi på Skanska trodde verkligen på läget och utformningen av projektet men det är alltid nervöst innan hyresavtalen är tecknade. Vi kunde vara lugna; intresset var väldigt stort och vi har tecknat långa avtal med hyresgäster som passar väl för området.

Elite Hotel Carolina Tower såldes sommaren 2016 till SPP.

Utmaningar löstes med tydlig kommunikation

Vårt projekt var bland de första i Hagastaden. Det innebar att ledningsdragande arbete inte låg i fas. Det var en utmaning att jobba effektivt innan området var etablerat.

Byggarbetsplatsen var liten och insprängd bland andra pågående projekt. Det innebar att vi arbetade mycket med arbetsmiljö och säkerhet såväl internt som för tredje man.

Utmaningarna löstes med tydlig kommunikation och dialog såväl internt i projektet som externt med grannprojekt. Vi har haft en hög ribba på säkerhetsnivå från start med mycket fokus, tid och engagemang på dessa frågor.

Visualisering med smart teknik

Building Information Management, BIM, har varit ett viktigt verktyg för planering och visualisering. Tidigt i projekteringsarbetet använde vi även det stora visualiseringsrummet på Skanskas huvudkontor för genomgångar. Med hjälp av 3D-glasögon fick vi en bättre känsla för hur projektet blir när det står färdigt.

Roligt projekt präglat av gott samarbete

Elite Hotel Carolina Tower är ett projekt där flera olika enheter inom Skanska har samarbetat på ett väldigt bra sätt. Vi klarade tidsplanen och budget samt höll genomgående en hög nivå på arbetsmiljön.

Lättillgängligt hotell mitt i Hagastaden

Elite Hotel Carolina Tower ligger mitt i Hagastaden. Hotellet erbjuder 221 hotellrum, en modern konferensavdelning, skygym, relaxavdelning och festvåning med en fantastisk utsikt över Hagaparken och Stockholm. I entréplan finns en inbjudande lounge och den italienska restaurangen Haga Bottega med plats för 160 gäster. Restaurangen har även en stor uteservering. I byggnaden finns även kontor som hyrs av Stockholms läns landsting. Elite Hotel Carolina Tower öppnade portarna i november 2017.

Det är lätt att ta sig till Elite Hotel Carolina Tower eftersom byggnaden är centralt placerad på torget Hagaplan. Närheten till E4/E20 gör det även smidigt att ta bilen dit.

Den nya stadsdelen Hagastaden knyter ihop Stockholm och Solna; här har det skapats 6 000 nya bostäder och 50 000 nya arbetsplatser. Stadsdelen präglas av forskning och vetenskap för att förbättra människors hälsa och liv, vilket är naturligt med tanke på närheten till Nya Karolinska Skanska.

- Ett bra projekt handlar lika mycket om hur vi jobbar som själva leveransen. Elite Hotel Carolina Tower är ett väldigt roligt projekt som präglas av stort engagemang, säger Johan Sahlberg, affärsutvecklingschef på Skanska Fastigheter Stockholm.

Spännande arkitektur och svindlande utsikt

Den 17 våningar höga hotell- och kontorsbyggnaden kännetecknas av glaspartier som inte går i raka linjer. Därmed skapas liv i fasaden. Utsikten över Brunnsviken är svindlande vacker från takvåningen där hotellets relaxavdelning finns. Detta våningsplan består nästan bara av glasfasad och kommer att lysa som en ljuskrona på kvällarna. Under mark finns ett garageutrymme som delas med sjukhuset.

Stort intresse för projektet

Vi på Skanska har investerat våra egna pengar i projektet och utvecklat det i egen regi. Vi valde vad huset skulle innehålla för funktioner och designade det sedan för att bli så effektivt som möjligt för hyresgästerna. Samtidigt har vi byggt ett hus som passar på platsen och ansluter till den stad som utvecklas runt Hagastaden.

Vi är stolta över det visuella intryck som huset skapar och den plats det tar i stadsrummet. I uthyrnings- och försäljningsprocessen har det stora intresset visat att vi har tänkt rätt när det gäller läge och utformning av projektet

LEED, nivå guld

Det centrala läget i Hagastaden gör att Elite Hotel Carolina Tower blir en naturlig samlingspunkt för både gäster och allmänheten. Hotellet bidrar med liv och rörelse i området såväl dagtid som kvällstid. Hit kan folk komma för att äta lunch, njuta av en god middag eller ta en drink i baren. Närheten till såväl city som sjukhuset bidrar till en mix av olika gäster och besökare.

Det nya hotellet certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED, nivå guld. Certifieringen innebär att vi uppfyller en mängd olika kriterier som handlar om bland annat hållbart byggande och förädling av ett område.

I projektet har vi haft en medarbetare från Skanskas Internationella Ledarprogram, ILP. Det är ett program som Skanska har skapat tillsammans med Arbetsförmedlingen för att ta tillvara på kompetens hos utlandsfödda ingenjörer som står utanför den svenska arbetsmarknaden. Efter praktik och utbildning har medarbetaren blivit anställd hos Skanska.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading