c

Gallerian/Trollhättan 31, Stockholm

Vårt uppdrag

Skanska fick i uppdrag av AMF Fastigheter att genomföra en om- och tillbyggnad av en kontorsbyggnad på Regeringsgatan 13-19. Projektet omfattar cirka 25 000 kvadratmeter.

Fastigheten har renoverats från plan fem och uppåt för att ge plats för nya, moderna kontorslokaler samt ett konferensutrymme. Tillbyggnation sker med tre våningsplan samt en flygel i sju plan på innergården.

Ett helt nytt kvarter skapas

Projektet blir en del i förverkligandet av Stockholms nya stadsrum Urban Escape – ett helt kvarter avsett för innovation, kunskap och kreativitet. Med kombinationen av kontor, hotell, handel, restauranger, mötesplatser och servicetjänster blir kvarteret en naturlig knutpunkt i staden. Läs mer på www.urbanescape.se.

Etablering i april 2015

Skanska påbörjade etableringen på arbetsplatsen i april 2015 med byggnation och installationer av lasthagar, bygghiss, tornkran och lastzoner i gatumiljön. Därefter påbörjades en rivningsfas i fastigheten inför tillbyggnad av de tre nya våningsplanen.

Anslutning till hotell

Under hösten 2015 påbörjades tillbyggnaden av de nya våningsplanen. Stommen är en prefabstomme med stål och håldäck. De nya våningsplanen beräknas vara färdiga i april 2016. Byggnation pågår även med en anslutning över innergården till den fastighet som kommer att rymma de två hotellen At Six och Hobo vid Brunkebergstorg. Anslutningen blir 18 meter lång och 22 meter bred.

Hela om- och tillbyggnaden färdigställdes i juli 2017.

 

Antal projekt

loading