c

Skanska satsar på unga i utanförskap i Göteborg

Pressmeddelande 2014-09-10 09:00 CET

I samband med att Skanska bygger bostäder i Kviberg kommer ungdomar i närområdet att erbjudas praktikplatser på arbetsplatsen. Projektet är ett samarbete med Fryshuset i Kviberg och Arbetsförmedlingen i Gamlestan.

Kviberg entré

Projektet med att erbjuda praktikplatser riktar sig mot ungdomar och unga vuxna med målsättningen att motverka utanförskap och främja sysselsättningen.

– Skanska har stor erfarenhet av socialt engagemang från andra länder och vi ser en växande trend i Sverige. I Göteborg har Skanska sedan tidigare ett samarbete med Göteborgs Kommun för att motverka utanförskap. Ambitionen är att vi på det här sättet ska kunna utöka vårt långsiktiga samhällsengagemang i samband med bostadsbyggandet i Göteborgsregionen, säger Lars Henriksson, chef Skanska Nya Hem Göteborg. 

Initiativet sker i samarbete med Fryshuset i Kviberg och Arbetsförmedlingen i Gamlestan. Skanska kommer bland annat att erbjuda praktikplatser och studiebesök på byggarbetsplatsen. Tillsammans med Fryshuset i Kviberg planeras även andra aktiviteter som ska inspirera och motivera ungdomar ut i yrkeslivet och till byggindustrin.

– Vi vill bidra till samhället vi verkar i. Det gäller i arbetet med utformningen av hållbara bostadsområden, men också genom att använda våra byggarbetsplatser som plattform för lokala samhällsfrämjande initiativ. Skanska har sedan i somras ett nationellt samarbete med Fryshuset som vi nu tar vidare lokalt. Vi har också ett samarbete med Angeredsgymnasiet som vi nu knyter till detta och flera projekt i Göteborgsregionen, säger Lars Henriksson.

Aktiviteterna kommer att löpa under hela produktionsskedet och involverar också Skanskas underentreprenörer i projektet.

Kontakter

Kontakta: Lars Henriksson, Affärsutvecklare
Telefon +46104484668