c

Klarlägganden om Nya Karolinska Solna (NKS)

Pressmeddelande 2014-11-26 14:00 CET

I morgonens nyhetsinslag hävdas att det finns ett avancerat skatteupplägg bakom affären att bygga, driva och underhålla NKS. Det finns anledning att klarlägga vissa fakta runt finansieringen och skatteförhållandena i NKS.

• Sverige går inte miste om några skatteintäkter. Skanska är en svensk investerare i NKS projektet och betalar skatt i Sverige för alla inkomster från sin del av projektet. Vår partner Innisfree samordnar för utländska investeringsfonder den andra hälften av investeringen. Dessa fonder betalar skatt i det land där de har sin skattemässiga hemvist. 79 % av investerarna i fonderna är skattebefriade pensionsfonder.

• Det finns ingen ”räntesnurra”. Med ”räntesnurra” menar man vanligtvis att ett företag skapar stora skulder med syfte att genom ränteavdrag minska skatten. Det är inte fallet i NKS-projektet. Syftet med lånen är att finansiera bygget av sjukhuset – inget annat. 

• Det finns inget ”skatteupplägg”. Korrespondens med Uppdrag Granskning visar att de fått uppfattningen att de avdragsgilla räntebetalningarna i Sverige förvandlas till skattefria aktieutdelningar i Luxemburg och menar att detta är skatteupplägget. Vi har med bistånd från en av Sveriges främsta skatte-experter och vid diskussioner med Innisfree fått bekräftat att det inte finns något avancerat skatteupplägg av denna typ. Att fonden valt att kanalisera investeringen via Luxemburg påverkar inte skattesituationen. Hade investeringen skett t ex från Storbritannien hade skattesituationen varit densamma.  

• Bristen på insyn. Det riktas även kritik mot bristen på insyn i vilka som investerat i Innisfrees fonder. Det är riktigt att det är svårt att få information om vem som investerar i en fond. Investerarnas integritet skyddas av europeiska regler för alternativa investeringsfonder (AIF). Innisfrees fonder står dock under tillsyn av brittiska finansinspektionen och lämnar inkomstuppgifter avseende sina investerare till brittiska skattemyndigheten. Vi litar på myndigheternas tillsyn. På Skanskas webbplats redovisar vi investerarna i Innisfrees fonder per kategori och geografi. 

För den som vill veta mer eller ställa frågor bjuder Skanska och Swedish Hospital Partners (SHP) in till informationsmöte på Nya Karolinska Solna torsdagen den 27 november 10.00. Anmälan sker till Contact

Skanska publicerar mer information om projektet Nya Karolinska Solna på sin webbplats. Där kan du även ta del av de hemligstämplade dokumenten från upphandlingen. www.skanska.se. För mer information om sjukhuset: www.nyakarolinskasolna.se