c

Skanska får uppdraget att bygga ny strålbehandlingsbyggnad på Sahlgrenska

Pressmeddelande 2005-02-08 08:50 CET

Västra Götalandsregionen Västfastigheter har gett Skanska uppdraget att uppföra en helt ny byggnad med tre behandlingsrum för strålbehandling av cancerpatienter. Den kommer att stå klar sommaren 2006 och innebär att kapaciteten för strålbehandling ökar med över 50 procent fram till 2010.

 

Pressmeddelande frånSkanska Sverige


2005-02-07

Skanska får uppdraget att bygga ny strålbehandlingsbyggnad på Sahlgrenska

Västra Götalandsregionen Västfastigheter har gett Skanska uppdraget att uppföra en helt ny byggnad med tre behandlingsrum för strålbehandling av cancerpatienter. Den kommer att stå klar sommaren 2006 och innebär att kapaciteten för strålbehandling ökar med över 50 procent fram till 2010.

Uppdraget innefattar även om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för strålbehandling på Sahlgrenska och ordern till Skanska är värd 44,9 MSEK.

- Strålbehandlingslokaler kräver en speciell byggteknik, berättar Pekka Merta, distriktschef på Skanska. Vi använder oss av kraftiga betongkonstruktioner där stålplattor gjuts in för att skydda omgivningen från oönskad strålning. Väggarna blir mellan 60 cm och 1 m tjocka.

Byggnationen kräver också hög kompetens när det gäller grundläggningsarbeten. Markens beskaffenhet innebär att man måste genomföra omfattande schaktningsarbeten, genomföra sprängningar samt spontning.

- Det är viktigt att ta stor hänsyn och ha nära samarbete med vår uppdragsgivare eftersom vi kommer att verka på ett sjukhusområde, understryker Pekka Merta. Eftersom det också är ett område med mycket aktivitet betyder arbetet naturligtvis att det blir en del störningar, bland annat för gång- och cykeltrafikanter Vi kommer dock att ordna en tillfällig lösning som innebär en säker passage för både cyklister och gående.

Projektet kommer totalt att sysselsätta omkring 30 personer.
 
Fakta: Västfastigheter förvaltar och utvecklar Västra Götalandsregionens fastigheter och har totalt runt 150 olika objekt med en sammanlagd yta på 2 miljoner m2.
Sahlgrenska är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) som är norra Europas största sjukhus med drygt 2 036 vårdplatser fördelade på 165 avdelningar.

____________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:
Pekka Merta, distriktschef Skanska Sverige,
tel 031-771 13 62