c

Skanska bygger bostäder och lokaler i Kalmar

Pressmeddelande 2015-01-08 13:00 CET

Skanska har fått i uppdrag av HSB Sydost att bygga flerbostadshus med ett hundratal hyreslägenheter samt verksamhetslokaler. Bygguppdraget är värt cirka 220 miljoner kronor och utgör första etappen i utbyggnaden av Gesällen på Kvarnholmen i Kalmar.

Gesällen Kalmar

Ett ytterligare led i affären är att HSB Sydost köper Skanskas mark i kvarteret Gesällen.

– Det är ett spännande uppdrag att få bygga hus i modern, hållbar standard som smälter väl in i den gamla fina miljön på Kvarnholmen, säger Håkan Isfalk, regionchef, Skanska Sverige AB.
 
Att bygga nytt på Kvarnholmen i Kalmar innebär en utmaning då det är den stadsdel i Sverige som har flest kulturminnesmärkta hus. HSB och Skanska har sedan 2010 planerat för hur de båda företagens mark skulle kunna bebyggas och lanserade ett förslag som vann en markanvisningstävling arrangerad av Kalmar kommun häromåret. I det vinnande förslaget har arkitekterna Sven Gustafsson och Lotten Palmgren, White arkitekter, fångat den historiska staden och kombinerat den med ett modernt formspråk.
 
– Vi och Skanska är samhällsbyggare på olika sätt och drivs av ambitioner att ta ett långsiktigt ansvar för den hållbara staden. Här uppför vi ett nytt kvarter med cirka 100 lägenheter i ett mycket attraktivt läge, säger Börje Nilsson, vd, HSB Sydost.

Utöver bostäder byggs ett parkeringsgarage under jord samt verksamhetslokaler om cirka 3 000 kvadratmeter. Redan klart är att det blir en 1 500 kvadratmeter stor Hemköpsbutik.

– Hemköps mission är att skapa matglädje varje dag. Därför är det roligt att få möjlighetet att erbjuda Kalmarborna bra mat till bra priser, säger Ulf Jarnestål, etableringschef på Hemköp.

Byggstart är planerad till våren 2015 och den första etappen förväntas vara färdig före utgången av 2017.

Kontakter

Kontakta: Håkan Isfalk, Marknadschef AO
Telefon +46104489213
Kontakta: Joakim Åkesson, Regionchef
Telefon +46104483361