c

Skanska säljer bostadsprojekt i Göteborg

Pressmeddelande 2014-06-23 08:00 CET

Skanska Hyresbostäder har tecknat avtal med Sigillet Fastighets AB om överlåtelse av fastigheten Brottkärr 518:29 i Göteborg. Affären inkluderar uppförande av två hyreshus med 35 lägenheter. Avtalet är värt 83 miljoner kronor.

Projektet ingår i Brottkärrs nya exploateringsområde och är beläget på en höjd med utsikt över havet och Amundön. I naturnära läge med bekvämt pendlingsavstånd till staden skapas ett nytt bostadsområde där Skanska Nya Hem redan har uppfört 35 villor. I närheten kommer i framtiden nya Hovås att utvecklas med bostäder, butiker och service, kultur och kontor.

Detaljplan och bygglov har erhållits och byggstart är planerad till oktober i år. Sigillet Fastighets AB kommer att tillträda fastigheten i samband med färdigställandet i slutet av 2015 och kommer också att ansvara för uthyrning och förvaltning.

– Vi är mycket glada över att kunna uppföra vårt första projekt med hyreslägenheter i ett attraktivt läge i Göteborg. För Skanska som samhällsutvecklare är det här ett bra exempel på utveckling av bostadsområden med olika upplåtelseformer, säger Anders Wester, affärsutvecklare, Skanska Hyresfastigheter.

Skanska Hyresbostäder utvecklar, bygger, och förvaltar moderna och prisvärda hyresrätter på utvalda marknader i Sverige. Utveckling bedrivs såväl för intern förvaltning som för externa fastighetsägare. Skanska Hyresbostäder är ett helägt dotterbolag till Skanska AB.

Kontakter

Kontakta: Anders Wester, Verksamhetschef
Telefon +46104483395