c

Skanska bygger bostäder och lokaler åt Örebrobostäder för cirka 400 miljoner kronor

Pressmeddelande 2023-02-09 08:15 CET

Skanska har tecknat avtal med Örebrobostäder om fortsatt samarbete med kvarteret Hållstugan i centrala Örebro. Avtalet innefattar såväl renovering som nyproduktion av flerfamiljshus och är värt cirka 400 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige i första kvartalet 2023.

hållstugan

Skanska har under ett års tid arbetat med förberedelser för projektet, rivning av befintliga byggnader som inte ska vara kvar samt renovering av två hyreshus. Nu vidtar nybyggnation av parkeringsgarage, samt fyra hus med cirka 90 lägenheter och butiker och restauranglokaler i bottenplan.

Kvarteret Hållstugan ligger i centrala Örebro mellan Stortorget och Trädgårdsgatan. Skanskas arbete berör ungefär halva kvarteret där även nya gångstråk och torgytor ska anläggas.

Byggnadsarbetet är redan igång och beräknas vara helt klart under 2025.

 

Bild: Arkitektbyrån Brunnberg & Forshed

Kontakter

Kontakta: Peter Thorsen, Distriktschef
Telefon +46104486582
Kontakta: Olof Rundgren, Media Relations Manager
Telefon +46104486794