c

Ny betong halverar CO2-utsläpp från klimatsmart lager i Sörred

Pressmeddelande 2019-12-04 08:00 CET

Grön betong i husgrunden och solceller på taket ska ge koldioxidbesparingar på tusentals ton. Skanska utvecklar det tredje Kubiklagret i ett av Göteborgs och Sveriges viktigaste logistikområden, Sörred.

sörred

Sörred Kubiklager är först ut i Göteborg med Grön betong, vilken minskar koldioxidbelastningen med cirka 45 procent. Att Skanskas betongfabrik ligger granne med projektet bidrar till att korta transportvägarna, vilken ytterligare minskar utsläppen av koldioxid.

Kubiklagrets tak ska förses med cirka 2 400 kvadratmeter solceller, vilket bidrar till lägre klimatpåverkan i driftskedet för både husets ägare och dess hyresgäster. Ambitionen är att minska fastighetens köpta elenergi med upp till 30 procent.

– Vi räknar med att husets solceller ska producera minst 230 000 kilowattimmar per år, vilket kan översättas till den elproduktion som krävs för att kunna driva en elbil
120 000 mil eller att ladda 15 miljoner mobiltelefoner. Det betyder en sammanlagd koldioxidbesparing på cirka 2 000 ton efter 25 år, säger Johan Hedve, Skanska Fastigheter i Göteborg.

Sörred Kubiklager är ett nytt modernt lager med lokaler från 2 500 till 20 100 kvadratmeter och möjlighet till att teckna korta hyresavtal från tre år. Sörred Kubiklager ligger granne med Volvo Cars i Torslanda på Hisingen i Göteborg och således fem minuter från Göteborgs Hamn som är Nordens största hamn.

Betong innehåller cement som ger upphov till koldioxidutsläpp vid framställning. Därför har Skanska utvecklat en ny typ av betong för ett grönare byggande. Genom att använda Grön betong kan Skanska kraftigt reducera koldioxidutsläppen utan att göra avkall på livslängd eller kvalitet. Skanska har som mål att halvera företagets klimatpåverkan till 2030 och bli klimatneutralt till 2045.

Kontakter

Kontakta: Johan Hedve, Affärsutvecklare
Telefon +46104482720
Kontakta: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494