c

Det här efterfrågar vi för att må bra på våra arbetsplatser

Pressmeddelande 2017-10-10 09:00 CET

I samband med världsdagen för mental hälsa den 10 oktober släpper Skanska ny statistik från undersökningen Säkerhetsbarometern som visar att var fjärde person anser att deras arbetsgivare inte arbetar aktivt för sina medarbetares mentala välbefinnande. Undersökningen visar också vad svenska arbetstagare efterfrågar för att trivas bättre på sina arbetsplatser.

infografik

I den årliga undersökningen Säkerhetsbarometern belyser Skanska i år sambandet mellan arbetsmiljö och det mentala välbefinnandet på jobbet. Resultatet visar att majoriteten av svenska arbetstagare anser att deras arbetsgivare jobbar aktivt för att de anställda ska må bra. Men samtidigt säger var fjärde person att deras arbetsplatser inte alls arbetar för att förbättra medarbetarnas mentala välbefinnande.

Den fysiska miljön på arbetsplatsen bidrar i stor utsträckning till hur medarbetarna mår. I Säkerhetsbarometern uppger hela 38 procent att deras arbetsplatser måste utrustas med bättre ventilation för att förbättra deras mentala välbefinnande.

– Ljud, ljus och luft betyder mycket för vårt välbefinnande på arbetsplatsen. De som någon gång suttit i en lokal där det inte fungerar vet vad det gör med både koncentration och välbefinnande. Men när det fungerar är det inget man tänker på, vi brukar prata om vikten av sunda kontorslokaler i våra fastigheter, säger Caroline Arehult, VD, Skanska Fastigheter Stockholm. 

En tredjedel av de svarande skulle också vilja ha fler kollegor för att må bättre. Det speglar trenden att mindre företag allt oftare tenderar att söka sig till platser som underlättar nya möten utanför det egna företaget.

– Vi ser en ökad efterfrågan på mötesplatser. Därför skapar vi exempelvis restauranger, caféer, gym och co-workingytor i bottenvåningarna på våra fastigheter. Solna United är ett bra exempel på den typen av lokaler, säger Caroline Arehult.

I undersökningen uppger 30 procent även att de vill ha möjlighet att träna under arbetstid. Majoriteten anser också att det är just träning och fritidsintressen som blir lidande när de är stressade och mår dåligt på jobbet.

– Träning hjälper till att öka välbefinnandet, förmågan att koncentrera sig och man hanterar stress bättre. Medarbetare som rör på sig regelbundet preseterar ofta också bättre. Att erbjuda medarbetarna möjlighet att träna under lunchen eller i anslutning till arbetsdagen är därför en god investering, säger Caroline Arehult.

 

Se detaljerade resultat i det kompletta pressmeddelandet nedan.