c

Förtydligande: Skanskas eventuella vinst i avtalet om Nya Karolinska Solna

Pressmeddelande 2015-12-18 16:25 CET

I en artikel i Svenska Dagbladet skriver tidningen att vinsten på avtalet med Nya Karolinska Solna är 5,5 miljarder kronor. Det är den möjliga, sammanlagda vinsten för Skanska och Innisfree på kontraktets totala värde om 52 miljarder kronor under mer än 30 år. Vad resultatet blir vet vi först 2040.

5,5 miljarder är det sammanlagda, beräknade resultatet före skatt för den verksamhet som projektbolaget Swedish Hospital Partners (SHP) bedriver under 31 år. Summan är angiven i löpande penningvärde fram till 2040. Det motsvarar 2 miljarder i 2015 års penningvärde.

Det genomsnittliga beräknade resultatet efter skatt är 129 miljoner kronor per år i löpande penningvärde fram till 2040. Detta fördelas sedan mellan SHPs två hälftenägare, Skanska och Innisfree. Den del som tillfaller Skanska, i bästa möjliga utfall, är 65 miljoner kronor efter skatt per år i löpande penningvärde fram till 2040.

Ett genomsnittligt utfall om 65 miljoner kronor per år förutsätter enligt OPS-avtalet att sjukhuset fungerar som avtalat varje timme, dygnet runt, 365 dagar om året under hela avtalstiden.

Om någon del inte är användbar eller uppfyller sin funktion blir det avdrag på ersättningen. Det kan gälla allt från att golv eller hissar behöver bytas oftare än beräknat till ökade försäkringskostnader eller leveransbrister fram till 2040.   

Skanska har tidigare bemött andra artiklar om Nya Karolinska Solna. För mer information och förtydliganden kring avtalet se www.skanska.se