c

Skanska bygger 250 bostäder åt Östersundshem

Pressmeddelande 2015-06-11 09:00 CET

Skanska har fått i uppdrag av Östersundshem att bygga sju flerbostadshus med totalt cirka 250 hyresrättslägenheter i Östersund. Husen ska uppföras i områdena Remonthagen och Tallåsen. Ordervärdet är 295 miljoner kronor.

Östersundshem

Östersundshem har upphandlat husen inom ramavtalet Sabo Kombohus Plus, ett avtal som de allmännyttiga bostadsföretagens organisation, Sabo, tecknade med Skanska och två andra byggbolag häromåret. Genom att använda typhus som bygger på bostadsplattformar med hög grad av prefabricering kan Skanska erbjuda prisvärda, ytsmarta hus som motsvarar högt ställda hållbarhetskrav.

– Upphandlingen skedde i hård konkurrens, och därför är vi glada över att få bli samarbetspartner med Östersundshem. Detta visar att Sabos strävan efter bra hus till en rimlig kostnad fungerar, säger Ulf Lindström, projektchef, Skanska Sverige AB.

Skanska kommer att bygga fyra hus i Remonthagen och tre hus i Tallåsen. Samtliga hus blir åtta våningar höga med lägenheter i varierande storlekar. 

– I och med bygget av de nya områdena möter vi en del av den efterfrågan som finns på nya hyreslägenheter i centrala Östersund, säger Daniel Kindberg, vd Östersundshem.

Avsikten är att husen ska Svanen-certifieras. Svanen-märkningen borgar för att husen ger minimalt avtryck i miljön under hela sin livscykel – från byggprocess till löpande drift och underhåll. För dem som flyttar in i ett Svanen-märkt hem märks detta genom en god inomhusmiljö men också genom att lägenheterna har individuell mätning av el, värme och vattenförbrukning. Mätningen ger en högre medvetenhet om den egna energianvändningen med syfte att minska åtgången.

Byggnadsarbetena inleds redan i sommar i Remonthagen och husen kommer att fastställas etappvis i de båda områdena. Enligt preliminär tidplan ska samtliga hus vara färdigställda före utgången av 2017.

Kontakter

Kontakta: Ulf Lindström, Projektchef
Telefon +46104486339