c

Skanska kommenterar uppgifter om polisutredning i finsk media

Pressmeddelande 2015-05-18 20:00 CET

Enligt uppgifter i finsk media har polisen i Finland en pågående utredning om korruption med koppling till Skanska Finland.

Skanska har sedan utredningen inleddes samarbetat med polisen och har också en pågående intern utredning i ärendet. Varken Skanska eller någon anställd på Skanska idag är misstänkt.

– Det ligger i Skanskas intresse att frågan utreds noggrant. Skanska har tydliga etiska regler och nolltolerans mot etiska oegentligheter. Med hänsyn till pågående utredning kan vi inte lämna ytterligare kommentarer men vi medverkar till den fortsatta utredningen, säger Kirsi Palviainen, chefsjurist Skanska Finland.