c

Skanska och Areim planerar ny stadsdel i Kista i samarbete med IBM och Stockholms Stad

Pressmeddelande 2015-05-11 09:00 CET

Skanska, Areim och IBM har slutit avtal om utveckling av cirka 2 000 lägenheter i Kista, norr om Stockholm. Det rör sig om en modern, hållbar stadsdel med en blandning av hyresrätter, studentlägenheter och bostadsrätter. Avtalet är bindande men villkorat av att Stockholms Stad godkänner ett markanvisningsavtal samt antar ny detaljplan för området.

Den nya stadsdelen kommer i stor utsträckning att växa upp i kvarteret Odde 1, på cirka 100 000 kvadratmeter mark som IBM i dag äger tomträtten till.

I och med att IBM flyttar sitt huvudkontor till en ny plats i Kista byggs kontoret om till cirka 350 studentlägenheter och förskola. På västra sidan av det nuvarande kontoret anläggs flerbostadshus med bostadsrätter och intill Hanstavägen planeras flerbostadshus med hyresrätter.

– Vi kommer att bygga koncepthus i stadsdelen med den senaste gröna tekniken och hög hållbarhets- och kvalitetsstandard. Mångfald i boendeformer skapar en bra grund för social hållbarhet. Vi vill hitta former för att involvera och engagera boende i området, till exempel genom sysselsättning under byggtiden, säger Ola Jansson, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.

Avtalet innebär i korthet att Skanska och Areim bildar ett så kallat Joint Venture-bolag (JV) som förvärvar tomträtten Odde 1 av IBM och ansvarar för utvecklingen och investeringarna i den nya stadsdelen. IBM avyttrar tomträtten till JV-bolaget.

– Det här är en intressant möjlighet för oss att vara med och utveckla en ny stadsdel, med goda förutsättningar för att skapa en långsiktig och levande stadsmiljö. Ett bra boende kommer att kunna erbjudas, oavsett om du är student eller vill äga din egen bostad, säger Therese Rattik, VD på Areim.

– Som ett av de första företagen som etablerade sig här är vi stolta över att kunna vara med i den fortsatta utvecklingen av Kista. Det är också fint att se hur den unika kontorsbyggnaden får spela en fortsatt viktig roll i det framtida området, säger Johan Rittner, VD IBM Svenska AB.

”Nu tar vi nästa steg för att ytterligare stärka Kistas attraktionskraft, det här projektet är ett av de mer strategiskt viktiga i det fortsatta utvecklingsarbetet. Framgångsfaktorn för Kistas positiva utveckling är ett nära samarbete mellan politik, näringsliv och akademi. Kista är i dag ledande internationellt inom teknologi och ett tillväxtnav för hela landet, den positionen ska vi behålla. En del av detta är att bygga mer bostäder och utveckla Kista som en attraktiv, hållbar stadsdel.” Detta säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i en kommentar.

Förutsatt antagen detaljplan och överenskommelse med Stockholms Stad om markanvisning tros byggnadsarbetena kunna påbörjas någon gång vid årsskiftet 2016-2017. Den totala byggtiden beräknas till cirka åtta år.