c

Stretch and Flex på Sergels Torg

Datum och tid: 2017-05-10 07:00 - 07:15
Plats: Sergels Torg, Stockholm

På onsdag den 10 maj med samling kl 6:40, kör vi gemensam byggjympa Stretch and Flex på Sergels torg. Alla är välkomna att vara med.

Safety Week, Skanskas största arbetsmiljösatsning, har startat och för att uppmärksamma det kör byggprojekten kring Sergels Torg en gemensam byggjympa mitt på plattan. Det är tredje året som aktiviteten genomförs och vi hoppas att så många medarbetare som möjligt deltar.

Kom och var med! Kaffe serveras, vi ses.

Senast uppdaterad: 2017-05-08