c

Skanskas årsstämma 2021

Datum och tid: 2021-03-30
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Årsstämman kommer att hållas den 30 mars 2021.

Årsstämman kommer att genomföras den 30 mars 2020 genom enbart förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Mer information och relaterade dokument kommer att finnas på vår koncernwebbplats.

Senast uppdaterad: 2021-03-04