c

Skanskas årsstämma 2018

Datum och tid: 2018-04-13
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Årsstämman kommer att hållas den 13 april 2018 kl 10.

Kallelse och registrering

Kallelse till årsstämma i Skanska AB (publ) (PDF)

Mer information och relaterade dokument finns på vår koncernwebbplats.

Senast uppdaterad: 2018-01-10