c

Rakare väg till smartare och mer hållbara skolor – hur då?

Datum och tid: 2020-11-19 09:00 - 10:15

Att satsa på skolan är den viktigaste framtidsinvestering vi kan göra. Där fostras framtidens vetenskapskvinnor och -män, fordonsmontörer, sjuksköterskor samt en och annan bygg-ingenjör. Där läggs grunden till ett starkare samhälle.

Vårt skolwebbinarium i september fokuserade på senaste forskningen, kunskap om hur skolmiljöer kan få alla barn att blomma och en diskussion om hur vi gemensamt kan bidra till att utveckla smarta skolmiljöer som skapar lust till lärande.

I detta, vårt andra webbinarium, tar vi upp de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla skolor med högsta möjliga samhällsvärde. Hur kan förfrågningsunderlaget, för såväl renovering som nybyggnation användas aktivt för att nå målen med skolverksamheten? Med rätt ingångsvärden ökar möjligheterna att påverka utformning, gestaltning och arkitektur i en lärofrämjande riktning.

Vi ser fram emot en viktig morgon tillsammans med dig!

Behovet av renovering och nybyggnation av skolor är stort i många kommuner. Efter webbinariet kommer du att ha större inblick i hur man utvecklar och även upphandlar smarta och hållbara skolor.

Välkommen!

Anmälan är stängd.

Senast uppdaterad: 2020-11-23