c

Press- och telefonkonferens Skanska bokslutskommuniké 2020

Datum och tid: 2021-02-05 10:00 - 11:00

I samband med Skanskas bokslutskommuniké, hålls en press- och telefonkonferens om resultatet för perioden januari-december 2020 kl 10:00.

Presskonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter på koncernwebbplatsen.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring SE: +46 856642651
PIN för deltagare: 79556082#

Senast uppdaterad: 2021-01-04