c

Normkreativitet i stadsutveckling - Frukost hos Skanska

Datum och tid: 2019-01-25 07:30 - 09:00
Plats: Skanskas kontor Gröna Skrapan i Göteborg

Normer och värderingar styr hur vi beskriver och formar våra stadsmiljöer och kan i slutänden avgöra vilka förutsättningar olika grupper ges i staden.

Hur kan normkritik bidra till mer inkluderande städer och vilka verktyg tillämpas och utvecklas idag?

I det Vinnovafinansierade forskningsprojektet NormViz samverkar akademi, kommun och privata aktörer för att utifrån normkritiska frågeställningar bidra till inkluderande stadsutvecklingsprocesser.

Medverkande:
Marcus Jahnke, forskare RISE stadutveckling, (Research Institute of Sweden)
Lisa Östman, planchef Mölndals Stad
Lisa Wistrand, samhällsplanerare och processledare White Arkitekter
Christina Ingelsten, hållbarhetsansvarig Skanska Nya Hem Göteborg

För mer information, kontakta Contact

Senast uppdaterad: 2019-01-08