c

Näringslivets samhällsinvesteringar - till vilken nytta?

Datum och tid: 2018-07-02 09:00 - 10:00
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Strandvägen, H553, Visby

Almedalen. Många företag arbetar med att utöka sitt hållbarhetsarbete och bidra till ett bättre samhälle. Näringslivet har en stor roll i att hitta affärslösningar på samhällsproblem. Hur vet vi att insatserna bidrar till den samhällsnytta de är ämnade för och hur maximerar vi nyttan av samhällsinvesteringar?

Enligt FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) krävs samverkan mellan näringslivet, samhället, akademin samt ideell sektor, för att skapa nya lösningar för en hållbar samhällsutveckling. Flertalet företag arbetar nu med att växla upp sitt hållbarhetsarbete och bidra till ett bättre samhälle. Här har näringslivet en stor roll med att hitta affärslösningar på samhällsproblem.

Arrangör: Skanska

Medverkande:
Alexandra Laurén, vice VD, Skanska Sverige AB
Trevor Graham, VD, Urbanisland AB / Urban Innovation Lab
Christina Ingelsten, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB
Shahbaz Khan, Kommunalråd Göteborg (S)
Petra Elio Serti, Utbildningsledare, Angeredsutmaningen

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2018-06-14