c

Jämställdhet är en affärsstrategisk fråga

Datum och tid: 2018-07-02 16:00 - 17:00
Plats: ABB:s lokal, Hästgatan 5

Almedalen. Jämställdhetsmålen startar ofta ett förändringsarbete i hela organisationen. Nästa steg är rikta resurserna för att accelerera utvecklingstakten. Inom industrin är innovation ett viktigt verktyg. Hur hittar vi nya lösningar som skapar en kulturförändring inifrån och ut?

 

Jämställdhet handlar om att säkerställa en företagskultur fri från sexism, exkluderande jargong och osakliga löneskillnader. Förutsättningarna i olika branscher har bidragit till att bredda bilden av hur ett team med kompletterande styrkor tillsammans blir starka och når större framgång. Att hela tiden jobba för en sund värdegrund som inkluderar alla på samma villkor är en affärsstrategisk fråga. Nya tankar och innovativa lösningar kan bli en drivande katalysator för att nå förändring.

Arrangör: ABB AB

Medverkande:
Charlotte Bergqvist, styrelseordförande, Power Circle
Erik Brandsma, vd, Jämtkraft
Malin Forsbrand, vd, Goequal
Sofia Mankert, head of business & corporate support, Vattenfall
Jenny Larsson, moderator, ABB Sverige
Pia Brantgärde-Linder, manager high voltage products, ABB Sverige
Anna Werner, HR-direktör, Skanska
Peter Gustafsson, Prorektor, Mälardalens Högskola

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2018-06-14