c

Invigning av Vallastadens skola i Linköping

Datum och tid: 2017-08-31 12:00 - 14:00
Plats: Vallastaden, Lärdomsgatan 32, Linköping

Den nya stadsdelen Vallastaden får under hösten en ny grund- och särskola för 600 elever.

Vallastadens skola är byggd av Skanska och Linköpings kommun är hyresgäst. Vacse AB har köpt fastigheten och kommer att förvalta skolan framöver.

Vallastaden växer fram strax väster om Linköping i närheten av universitetet. Totalt planeras det för ett tusental bostäder i pågående etapp, allt från radhus till flerbostadshus där variation är ett bärande tema.

Vallastadens skola får hög hållbarhetsprofil där vi kommer att lägga stor vikt vid att skapa en god studiemiljö och en attraktiv skolgård. Skolan ska bli en mötesplats i det nya området under och utanför skoltid. En mötesplats för lärande och gemenskap, en plats för kurs- och föreningsverksamhet och annat.

Invigningen arrangeras av Linköpings kommun, Vacse AB och Skanska Sverige AB.

Läs mer om Vallastaden på www.vallastaden2017.se.

Senast uppdaterad: 2017-08-30