c

Hur kan partnerskap generera impact?

Datum och tid: 2019-07-02 10:30 - 11:15
Plats: Skandias nya trädgård, korsningen Donnersgatan/Strandvägen, Visby

Almedalen

Arrangör: Misum vid Handelshögskolan, Skandia Fastigheter, Skandias stiftelse Idéer för livet

Läs mer om seminariet på programmet på almedalsveckan.info.

Senast uppdaterad: 2019-06-10