c

Har alla rätt till en säker arbetsplats?

Datum och tid: 2018-07-03 10:00 - 11:30
Plats: Nygatan 1, Visby

Almedalen. Senaste 10 åren har fler än 400 personer omkommit i arbetsrelaterade olyckor. Flera tusen skadas varje år. Hur många av dessa hade kunnat förhindrats genom bättre efterlevnad av befintligt regelverk? Hur ser säkerhetsarbetet kring arbetsplatser ut idag och hur kan vi i framtiden minska olyckorna?

Företag och utförare har i arbetet behov av styrningar och regler som är anpassade till olika arbetsmiljöer. Myndigheterna har en viktig roll att utöva utbildning, information och kontroller av att reglerna tillämpas och är uppdaterade. Hur fastställer myndigheterna att regelverket efterlevs? Är det rättvist att man idag ofta blir mer konkurrenskraftig genom att dra ner på säkerhetsarbetet? Välkommen att stanna kvar efter paneldebatten.

Arrangör: Ramudden AB

Medverkande:
Hans-Olov Blom, CEO, Ramudden AB
Ulrika Dolietis, VD, Håll Nollan
Lars Jonson, Vice VD, Skanska Sverige
Mats Jönsson, NCC
Jessica Rosvall, Politiker, Moderaternas Arbetsmarknadsutskott
Berndt Jonsson, Sveriges byggindustrier
Pär Johansson, Föreläsning/Intervju
Mats "Byggmatte" Karlsson, Föreläsning/Intervju
Bengt Jönsson, Moderator

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2018-06-14