c

Hållbarhetskrav i upphandlingar

Datum och tid: 2021-10-08 08:00 - 09:00
Plats: Online via Teams

Hur arbetar Göteborgs-kommunerna med att utvärdera hållbarhetskrav i sina upphandlingar? Två studenter har undersökt frågan och även genomfört djupintervjuer, vi får höra mer om exjobbet. Vi möter även Upphandlingsmyndigheten som kommer att räta ut frågetecken kring vad en upphandlare har möjlighet att ställa för krav, om det är tillåtet att ha en dialog med enskilda aktörer, och hur upphandling är en bra möjlighet att bidra till en mer hållbar värld. Karin Degerfeldt från Skellefteå kommun, en kommun som ligger i framkant när det gäller att ställa och utvärdera hållbarhetskrav i sina anbud, berättar om hur Skellefteå kommun arbetar med hållbarhetskrav i anbud, ger oss några konkreta exempel och hur arbetat kan bidra till att uppfylla kommunens egna mål för en hållbar utveckling.

Namn föreläsare: Anja Skans
Målgrupp webinar: Externt frukostevent som även Skanska medarbetare kan lyssna på.
Språk på föreläsningen: Svenska
Länk till anmälan: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/424B5E4B73444A5C447340

Senast uppdaterad: 2021-09-07