c

Hållbarhetskrav i tidiga skeden med Agenda 2030

Datum och tid: 2021-10-06 08:00 - 08:50

Hur kan kommuner genom planering och markanvisningar bidra till Agenda 2030 och en hållbar utveckling? Exempel från Växjö, Örebro, Luleå och Skanska på hur krav kan ställas i tidiga skeden och hur branschen kan förflytta sig mot ökad hållbarhet.

Deltagare: Erik Skagerlund (Mark- och exploateringschef Örebro kommun), Kristina Thorvaldsson (Huvudprojektledare Bäckaslöv, Växjö Kommun), Frida Berglund (Strateg samhällsutveckling, Luleå kommun), Fredrik Löf (Affärsutvecklare, Skanska), Helena Ingmarsson (Affärspartner Hållbarhet, Skanska)

Moderator: Dagmar Gormsen, Hållbarhetsspecialist, Skanska

Målgrupp webinar: Kommuner, utvecklare och övriga som är involverade i tidiga skeden

Språk på föreläsningen: Svenska

Senast uppdaterad: 2021-09-27