c

Hållbar masshantering: Ä-Mia, Kattarps Fjärilsbackar

Datum och tid: 2021-10-07 13:00 - 13:30

Järnvägsprojektet Dubbelspårsutbyggnad Ängelholm-Maria har hittat en hållbar lösning för stora delar av sina överskottsmassor. I en åtgärd för att bevara biologiska värden för bland annat fjärilar och andra arter som påverkas av projektet anläggs en naturmiljö. För att bygga upp denna miljö kommer upp till 180 000 ton överskottsmassor från projektet till användning, vilket i sin tur sparar på transporter och utsläpp. Vi berättar om Kattarps Fjärilsbackar och processen med Trafikverket och den lokala tillsynsmyndigheten för att möjliggöra denna hållbara lösning.

Namn föreläsare: Jesper Davidsson, Linus Andersson
Målgrupp webinar: Hela Skanska
Språk på föreläsningen: Svenska

Senast uppdaterad: 2021-10-01