c

Från stadsplanering till socialt hållbar samhällsutveckling – så lyfter vi blicken!

Datum och tid: 2018-07-03 14:00 - 14:45
Plats: RISE trädgård, Kinbergs plats 3, trädgården, Visby

Almedalen. Social hållbarhet står högt på många stadsplanerares agendor. Mer sällan pratar vi social hållbarhet i samhällsplanering. Men det som görs på en plats påverkar andra platser. Vad är social hållbarhet i praktiken? Kan man mäta social hållbarhet?

Få vet hur social hållbarhet ska implementeras i praktisk samhällsplanering och när insatser görs sker dem ofta i stuprör. Men det som görs på en plats påverkar andra platser. Vad händer om vi tar utgångspunkten i egna handlingar och ansvar – individens, organisationens och företagets? I detta interaktiva seminarium gräver vi både djupare i denna fråga och lyfter blicken. RISE har i samverkan med flera aktörer tagit fram en kunskapsöversikt över social hållbarhet i praktisk samhällsplanering - principer och definitioner av social hållbarhet i samhällsplanering. I interaktion med publik och panel gräver vi både djupare och lyfter blicken.

Arrangör: RISE Research Institute of Sweden

Medverkande:
Karl Persson de Fine Licht, RISE
Wenche Lerme, Göteborgs stad
Magnus Fredriksson, Skaraborgs kommunalförbund
Roba Ghadban, Skanska
Malin Boseaus, Moderator, RISE

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2018-06-15