c

Från klimatbov till klimatbo – hur kan bostaden bli mer hållbar 2030?

Datum och tid: 2020-07-01 13:50 - 14:20
Plats: Digitala Almedalen c/o Boinstitutet

Digitala Almedalen

Sverige behöver 640 000 nya bostäder fram till 2027. Men under denna period behöver vi också kraftigt reducera vår klimatpåverkan. Och vi behöver inte bara bygga bostäder på ett klimatsmart sätt, utan också bygga bostäder som uppmuntrar och förenklar för en hållbar livsstil för de som bor i dem.

I detta seminarium tar vi avstamp i en undersökning som Skanska låtit göra som handlar om framtidens bostad år 2030. Närmare 80 procent uppger att man vill bo i en miljövänlig och hållbar bostad, men hur ser vi till att möjliggöra det? Vilka uppoffringar och beteendeförändringar är vi villiga att göra för klimatets skull?. Dessutom frågar vi oss vilka krav som måste ställas på politiken för att framtidens bostad ska vara ett klimatbo och inte en klimatbov.

Arrangör: Skanska

Senast uppdaterad: 2020-06-15