c

Framtidens stad – hållbar livsstil oavsett ekonomiska förutsättningar

Datum och tid: 2018-01-19 08:00 - 09:30
Plats: Näringslivets Hus (Industrisalen), Storgatan 19

Hur kan vi skapa goda städer och samhällen som möter bostadsbristen och bidrar till att vi får ett fossilfritt Sverige? När Sveriges större städer växer kraftigt de kommande decennierna behöver vi våga tänka nytt. Som ett svar på de utmaningar vi står inför har visionen om Activity Based City, eller ABC-staden 2.0 som vi också kallar det, växt fram som ett innovativt stadsutvecklingskoncept.

Regeringen har pekat ut nio nya möjliga städer och stadsdelar där 100 000 nya bostäder ska byggas. Hur lyckas vi göra dessa städer redo för framtiden? Hur skapas hållbara städer där ny teknik bidrar till att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan bo? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna för att komma in i bostadsmarknaden och att kunna leva hållbart?

Bland de medverkande finns bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och Charlie Gullström, universitetsadjunkt, KTH Arkitektur.

Det är det sjätte seminariet i ABC-serien där framtidens stad diskuteras med perspektiv från politiken, näringslivet och akademin. Arrangörer Skanska, Scania, MTR och WSP.

Läs mer om ABC-staden 2.0 på www.activitybasedcity.se.

Senast uppdaterad: 2018-01-10