c

Etiska dilemman på komplexa marknader – vad kan uppstå och hur ska man agera?

Datum och tid: 2018-07-05 14:00 - 14:45
Plats: Spegelsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

Almedalen. Den ökade globaliseringen och svenska företags ökande exportverksamhet medför många möjligheter, men också utmaningar. Vilka utmaningar utifrån korruptionsaspekten kan företag möta och hur kan de hanteras?

I en global värld med ökat fokus på etik och regelefterlevnad ställs höga krav inte bara på ett företags agerande i Sverige utan också internationellt. Det krävs inte en längre resa från Sverige för att möta marknader där korruptionen är omfattande, och det finns inga indikationer på att korruptionsutmaningarna kommer att bli färre. Det är därför inte konstigt att det är just i den internationella verksamheten och i de gränsöverskridande affärerna som de största utmaningarna ligger.

Arrangör:
Mannheimer Swartling, Institutet Mot Mutor, Transparency International Sverige, AmCham Sweden

Medverkande:
Hans Biörck, ordförande, Skanska
Maria Håkansson, vd, Swedfund
Per Lyrvall, sverigechef, Stora Enso
Fredrik Svensson, partner, Mannheimer Swartling
Emma Ihre, hållbarhetschef (samtalsledare), Mannheimer Swartling

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2018-06-15