c

Dialog om byggsektorns klimatomställning

Datum och tid: 2018-03-06 11:30 - 16:00
Plats: Skanska huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm

Vet du vilken roll och inriktning byggsektorn har för att säkra att Sverige når sina klimatmål 2045? Hur kan din affär påverkas av den klimatomställning som krävs.

På seminariet diskuteras de uppmaningar som riktas till politiken och byggsektorns aktörer. Uppmaningarna tas fram för att möjliggöra och påskynda en klimatomställning till 2045, med stärkt konkurrenskraft. 

Seminariet riktar sig till bland andra kommuner, byggbolag och leverantörer.

På uppdrag av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige projektleder Skanska arbetet med att ta fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor 2045. Genom att samla byggsektor kring en gemensam färdplan kan vi tydliggöra för hur vi, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige. Färdplanen kommer att presenteras för regeringen i april 2018 tillsammans med andra branschers färdplaner.

Senast uppdaterad: 2018-01-22