c

Byggboom, krasch. Eller nya affärsmöjligheter?

Datum och tid: 2018-07-03 10:00 - 10:45
Plats: Uppsalas mötesplats, Donners plats 6, Visby

Almedalen. Den svenska marknaden för nyproducerade bostadsrätter har svalnat något. Bilden är inte ensidigt dyster men ger byggföretagen verkligen upp när bostadspriserna sjunker? Vilka möjligheter ger det nya marknadsläget?

Den svenska marknaden för nyproducerade bostadsrätter har svalnat något. Samtidigt som behoven av fler bostäder kvarstår. Hur kan en region bli attraktiv för långsiktiga bostadsinvesteringar? Vilka offentliga satsningar krävs för att öka investeringsviljan? Vilken draghjälp kommer planerade satsningar i infrastruktur att innebära för byggföretagen? Hur anpassar sig byggföretagen för att bygga långsiktigt hållbart?

Arrangör: Uppsala kommun

Medverkande:
Per-Martin Eriksson, Vd, Veidekke
Bengt Fardelius, affärschef, BoKlok
Cattis Carlén, affärsutvecklare, Riksbyggen
Stefan Sandberg, Vd, Uppsalahem
Erik Pelling, kommunalråd och ordförande i plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun (S)
Fredrik Ahlstedt, kommunalråd, Uppsala kommun (M)

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2018-06-15